Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnila dvě jednání s lékaři

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnila v tomto týdnu dvě jednání s lékaři

Odbor zdravotnictví uspořádal vůbec první setkání nemocničních lékařů s praktickými lékaři, jehož cílem bylo vykomunikovat klíčová témata z oblasti spolupráce primární a nemocniční péče. V druhém případě byli do zastupitelského sálu pozváni praktičtí lékaři pro děti a dorost. Těm byly představeny aktivity Karlovarského kraje, jejichž cílem je přilákat do regionu nové mladé lékaře a pomoci i těm stávajícím. A zmíněny byly také první úspěchy systémové podpory.
Na Krajskem urade Karlovarskeho kraje se uskutecnila dve jednani s lekari

Prvního jednání se za nemocnice v kraji účastnila Nemocnice Sokolov včele s ředitelkou Jitkou Samákovou, primářem interního oddělení Martinem Strakou, primářkou kožního oddělení Helenou Němcovou a ortopedické oddělení zastoupil doktor Laitl. Praktické lékaře reprezentovalo 15 kolegů. Všechny strany se shodly na tom, že v rámci regionu je třeba nastavit lepší spolupráci praktických a nemocničních lékařů, ze které by profitoval jak pacient, jenž by plynuleji postupoval systémem zdravotní péče, tak i samotní zdravotníci. Vzhledem ke stoupajícímu vytížení nemocničních a praktických lékařů, je potřeba nastavit na základě vzájemné domluvy některá pravidla, která by oběma stranám alespoň trochu usnadnila práci. Diskuse byla opravdu široká, lékaři si například vyjasnili a odůvodnili své požadavky ohledně vyšší kvality předoperačních vyšetření, hovořilo se o vystavování neschopenek, jež by zamezilo dvojím kontrolám či se mluvilo o napjaté kapacitě některých nemocničních oddělení, zkracování hospitalizací a propouštění pacientů do domácí péče.

V rámci druhého jednání byli praktičtí lékaři pro děti a dorost seznámeni s opatřeními, které kraj realizuje s cílem přilákat do našeho regionu mladé lékaře a udržet zde i ty stávající. Zmíněna byla nejenom stipendia, kdy vysokoškoláci mohou získat na studium 150 tisíc korun ročně, ale také příspěvky na vzdělávání v oboru pediatrie, kdy rezidentům připravujícím se na atestaci i akreditovaným zařízením hradí kraj nad rámec státních peněz částku 20 tisíc korun měsíčně po celou dobu jejich vzdělávání. Připomenuty byly také dotace na vybavení a vznik nových pediatrických ordinací, díky nimž mohou pediatři získat podporu ve výši až 800 tisíc korun, a v neposlední řadě rovněž dotační titul, jenž je určený pro lékaře seniory 65 plus. Těm kraj dává za každý rok jejich práce jako poděkování částku 50 tisíc korun. Zkrátka zajištění péče o malé pacienty je jednoznačně jednou z priorit kraje, i když všechny aktivity realizované v této oblasti mají jít zejména za zdravotními pojišťovnami, jež jsou právně odpovědné za pokrytí sítě lékaři. Skvělou zprávou je, že ve specializační přípravě podporované krajem je v současné době 5 lékařů – budoucích pediatrů, kteří si po ukončení vzdělávání otevřou pediatrickou ambulanci v našem regionu. Od ledna příštího roku pak bude přímo v Karlových Varech působit nový pediatr. 

Zdroj a foto: IP Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře