Na přípravu a realizaci staveb zavádí Karlovarský kraj dynamický nákupní systém
Na zajištění výkonu inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb zavádí Karlovarský kraj dynamický nákupní systém. Jeho zavedení povede k zefektivnění a zrychlení zadávacího procesu a zároveň umožní operativní řešení potřeb kraje a jeho příspěvkových organizací.

„Systém bude fungovat v podstatě jako „tržiště“. Dodavatelé, kteří v žádosti o účast prokáží splnění požadované kvalifikace, budou zařazeni do systému a po jeho zavedení budou vyzýváni k předložení nabídek na veřejné zakázky, jež bude Karlovarský kraj nebo jeho příspěvkové organizace soutěžit. Dynamický nákupní systém bude rozdělen do devíti kategorií a každý dodavatel se bude moci přihlásit do libovolného množství, pro které bude schopen doložit splnění požadované kvalifikace,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti správy majetku a investic Dalibor Blažek.

Nyní probíhá zavedení systému, jednotliví dodavatelé mohou podávat žádosti o účast do 22. ledna 2024, do 9:00 hodin. Systém je rozdělen do kategorií: technický dozor stavebníka pro pozemní stavby, technický dozor stavebníka pro dopravní stavby, technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika, technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – zdravotní technika, technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektový manažer BIM, správce pro velké pozemní stavby, správce pro velké dopravní stavby.

DNS je přívětivý k dodavatelům, pokud totiž prokáží kvalifikaci již spolu s žádostí o účast, nebudou muset následně prokazovat kvalifikaci u každé jimi podané nabídky a vždy budou informováni o probíhajícím zadávacím řízení. Jedná se o plně elektronický otevřený systém. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách – Přihlášení – E-ZAK KÚKK (kr-karlovarsky.cz). V případě dotazů se mohou zájemci obrátit na e-mail monika.drobilová@kr-karlovarsky.cz.

„Dynamický nákupní systém zavedl Karlovarský kraj před několika lety a dnes již bez problémů funguje u nákupů nejrůznějších materiálů či služeb. Kraji se tak výrazně daří jednak snižovat finanční náklady, ale hlavně touto formou oslovovat daleko větší množství potenciálních dodavatelů a být tak ještě více transparentnější při hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Věříme, že možnost zapojení se do dynamického nákupního systému přiláká co nejvíce dodavatelů, protože tak může dojít k nastavení zdravého tržního prostředí,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

V případě, že by dodavatelé nestihli podat žádost o účast ve stanovené lhůtě, je možné podat žádost i po zavedení DNS, a to po celou dobu jeho trvání. DNS zavádí Karlovarský kraj na dobu neurčitou. 

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře