Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji 
Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji – V 1. pololetí roku 2023 bylo v Karlovarském kraji nahlášeno celkem 24 283 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje významný, více než třetinový, meziroční pokles. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí roku 2023 v Karlovarském kraji činila 32,26 kalendářního dne, což je šestá nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,422 %.

V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2023 evidováno celkem 79 813 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal mírný meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 372, tj. o 0,5 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %. Mezi nemocensky pojištěnými bylo 42 783, tj. 53,6 % žen. V rámci Karlovarského kraje žilo nejvíce nemocensky pojištěných osob v okrese Karlovy Vary (36 739, tj. 46,0 %).

Celkový počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v našem kraji doznal významný meziroční pokles z 37 595 v 1. pololetí roku 2022 na 24 283 v 1. pololetí roku 2023, tj. o 35,4 %. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 57,6 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti zaznamenal ve sledovaném období výrazné (zhruba třetinové) snížení v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji byl tento meziroční pokles sedmý nejnižší v rámci celé ČR. Celorepublikově se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období snížil o 35,3 %. Nejvyšší meziroční pokles doznal počet nových případů pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji (o 41,3 %), naopak nejméně se jejich počet snížil v Hl. městě Praze (o 32,1 %).

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v 1. pololetí roku 2023 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (10 422), naopak nejméně nových případů pracovní neschopnosti bylo v 1. pololetí roku 2023 nahlášeno v okrese Sokolov (6 730). Největší meziroční pokles počtu nově nahlášených případů pracovní neschopnosti byl v rámci našeho kraji zaznamenán v okrese Cheb (o 37,6 %).

Většinu (22 246, tj. 91,6 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční pokles o 13 168, tj. o 37,2 %. Na tomto poklesu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se snížil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Cheb (o 39,7 %).

Na 100 pojištěnců připadalo v 1. pololetí roku 2023 v Karlovarském kraji celkem 30,42 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 16,5 případu méně než v 1. polovině minulého roku. V mezikrajském srovnání se přitom jednalo o čtvrtý nejnižší pokles oproti stejnému období minulého roku. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně snížily ve všech regionech ČR, nejvíce pak ve Zlínském kraji (o 19,7). Při pohledu na jednotlivé okresy našeho kraje je zřejmé, že počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období doznaly pokles ve všech okresech bez výjimky, nejvýrazněji se jejich počet snížil v okrese Cheb (o 18,6).

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v 1. polovině roku 2023 činilo 5,422 %, což představuje šestou nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,491 procentního bodu. Ve všech regionech ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti.

V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v 1. polovině roku 2023 hodnoty 5,718 %, což představuje pátou nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (5,660 %), naopak nejnižší okres Cheb (5,307 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 32,26 kalendářního dne, což je o 0,31 dne více než v celé ČR. Jedná se o šestou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele (společně s Jihočeským krajem) mezi všemi regiony ČR. V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 34,23 kalendářního dne.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře