Kauza PALERMO na Měú Ostrov, aneb když jsi opojený mocí
Kauza PALERMO na Měú Ostrov, aneb když jsi opojený mocí – Hezký den vám všem, kteří jste si našli chvilku k přečtení i druhé strany pohledu na ukončení smlouvy a výpovědi nájmu BEZ UDÁNÍ DŮVODU mé ženě Lindě.

Kavárnu provozovala úspěšně léta, kdy na ni nebyla podána žádná stížnost ze strany zaměstnanců ani ze strany veřejnosti. Spokojenost většiny zákazníků i recenze na sociálních sítích toho budiž důkazem. Toto vše bylo. Bylo jen do doby dokud se na Měú Ostrov nevyměnilo politické vedení. K moci se dostala paní Domalípová ala Sušánková, pan Čekan, pan Hanakovič. Omlouvám se všem ostatním co jsou v radě, ale z tohoto příběhu je úplně vynechám. Pevně věřím, že z toho smutní nebudou.

Jen něco málo ke zvoleným za ANO. Pan Hanakovič se ujal vlády hned za prvního provaleného skandálu a to – braní úplatků. Budiž, nikdo nejsme dokonalý, každý máme svého kostlivce ve skříni. Je to minulost, své si odpykal. Ale své to samozřejmě vypovídá o mentalitě člověka. Paní Sušánková nebyla pozadu, našly se na ní nějaké fotky jak někde křičí proruská hesla atd. Budiž, všichni jsme byli mladí a divocí. Maličko tu smrdí vystoupení z ANO, hned po tom co se dostali k moci. Kandiduji za určitou stranu, svezu se po ní hezky ke korýtku, ale kecat si do toho už od nich nenechám a nechat se nějak usměrňovat? To přeci ne. Pokud nad sebou budu mít „ nadřízeného“ ze strany přes kterou jsem se dostal k moci, mohl by si k němu někdo chodit stěžovat na to co činím, jak vystupuji. To tedy NE! Vystoupíme a utrhneme se ze řetězu. Teď si teprve budeme moci dělat co se nám zachce!

Paní Sušánková se s mojí ženou moc dobře znají. Před krásnými 17ti lety si vjeli do vlasů. Má žena je taková, že si nenechá od nikoho nic líbit, bože jak ji za to miluju. Takže mezi nimi byl konflikt osobního charakteru. Má žena během těch 17ti let krásně vyzrála a vše hodila za hlavu. Na druhé straně se tak bohužel nestalo. Ono se tak nestalo bohužel u paní Sušánkové nejen ve vztahu k mé ženě, ale za ta léta k více obyvatel města a širokého okolí co s ní kdy přišli do styku. Však víte, tohle úplně netřeba rozebírat, veřejně je to už tak dost známé a na Facebooku propírané. Toť ke známosti mé ženy s touto paní.

Jak se s paní Sušánkovou znám já? Do Ostrova jsem přišel před čtyřmi lety, nejsem rodákem, avšak místním trvalákem už jsem. Začal jsem si trošku hrát v kuchyni a nakládat sýry a světe div se, ono se to chytilo. Začal jsem nakládaný sejry rozvážet po Ostrově a občas brala i paní Sušánková. Já v tu dobu zde absolutně nikoho neznal a nevěděl jsem nic ani o ní. Jak se mi výroba začala zvětšovat, tak jsem potřeboval větší podnikatelský prostor a poptal se na sociálních sítích. Paní Sušánková mi nabídla svou nemovitost – bývalou hospodu co stojí na začátku Kfel po pravé straně. Velice slušně jsem odmítl, že to není vhodný objekt pro mou vizi. Dostalo se mi zablokování na FB z její strany. Úplně jsem to nepochopil, ale jak říkám, byl jsem Ostrovem nepolíbený, tak jsem jen mávl rukou. Od spousty z vás už vím, že blokace na FB je její standart.

Dostali se tedy k moci a jedeme dál. Paní Sušánková vstoupí do dvorany na Měú a její první slova jsou „tu tlustou svini odtud dostanu“! Rád bych vás upozornil, že Linda byla v krásném osmém měsíci těhotenství a moc jí to slušelo. Už tato slova o povaze a slovníku této „dámy“ lecco ukazují.

Linda po porodu samozřejmě na kavárně být nemohla a tak jsem hledali východisko, jak kavárnu udržet a napadl nás bývalý přítel Lindy pan Burger. Spolu s Lindou měli z dřívějších dob vytvořený hamburgerový koncept. Dostal veškeré zázemí, dostal šanci si zkusit podnikat. Místo polotovaru masa začal používat maso syrové a to je z hlediska hygieny v těchto prostorech nemyslitelné. Kuchyňka v prostorech kavárny k tomu není přizpůsobena. Upozornění ze strany mé ženy, že to takto dělat nemůže nebral na zřetel. Návštěva hygieny a následná pokuta by však šla za majitelkou kavárny a to za mou ženou. Musela zasáhnout, domluva s ním nebyla a tak dostal ke konci září výpověď. Cítil však, že jeho konec nastává a tak zahrál na citlivou notu zaměstnanců, aniž by zaměstnanci věděli proč je opravdu vyhozen a vymohl si podporu zaměstnanecké rady. Domluva byla taková, že zaměstnanecká rada rozhodne o výpovědi pro mou ženu na konci srpna a pan Burgr vše převezme hned od září. Ještě stojí za to zmínit, že na radě zaměstnanců byla přítomna žena, která tam byla přizvána a za standartní situace, by tam nikdy nebyla. Tato žena byla na radu zaměstnanců vyslána zřejmě paní Sušánkovou, aby na vše dohlédla. Za starostou s tímto rozhodnutím zástupkyně rady zaměstnanců záměrně přišla půl hodiny před zasedáním rady, aby se to nedostalo ven dříve než bylo zapotřebí a využili momentu překvapení. Překvapení bylo opravdu veliké a to hlavně pro starostu, který ihned věděl k čemu došlo, že využili nepřítomnosti mé ženy na mateřské. Jakým překvapením však bylo, že na tuto radu nepřizvali majitelku kavárny ale jejího zaměstnance pana Burgra a jednali s ním. Pan Burgr však s radou zaměstnanců netušili o tříměsíční výpovědní době a jen na sebe nevěřícně hleděli, že to neproběhne tak jak jim to evidentně paní Sušánková naservírovala, že se podnikat začne hned. Dále sepsali špatně důvody pro výpověď mé ženy. Zněla tak, že jsou nespokojeni s produkty na kavárně, avšak v tu dobu tam už několik měsíců byly burgery s kterými byli přeci nadmíru spokojení. Ke konci září tak byla vypovězena nejen smlouva mé ženě ale i panu Burgrovi, který samozřejmě nemohl čekat 3 měsíce na kavárnu a musel si najít prostor jiný. Dále mu byl nabídnut prostor v T-Klubu v domu kultury, že mu bude zrekonstruován na míru, avšak už mu neřekli, že rekonstrukce bude trvat 5 let. Pan Burg s radou zaměstnanců jsou další, kdo byli, podle mého, zneužiti k cílům paní Sušánkové a pana Čekana.

Máme zde výzkum z ledna roku 2023, kdy pan Netrh zjišťoval spokojenost zaměstnanců se stravováním na městském úřadě. Chtěl jim nabídnout nějaké místo ke stravování, aby se nestravovali v kancelářích. Vše mělo být k jednání, měla proběhnout komunikace na všech úrovních. Avšak pan Netrh byl odvolán a žádná komunikace už s nikým neproběhla. Tento výzkum se použil až v měsíci listopadu, kdy se náramně hodil. Upozorňuji vás, že má žena od ledna do listopadu nebyla nikdy upozorněna na nějakou nespokojenost ze strany zaměstnanců. Nikdy neviděla tento utajovaný dokument. Někteří radní se ohánějí tím, že není zaměstnankyní města, tak na co ji upozornit. No minimálně z nějaké lidské slušnosti, která se teď na městě nenosí, nebo třeba proto, že podnikání v kavárně není klasické podnikání, ale je hodně
zainteresováno do akcí města, musí dodržovat podmínky města atd. Radě zaměstnanců byla přislíbena anonymita, avšak ani ta nebyla dodržena. No a tak někteří lidé z rady zaměstnanců Lindu zdravili jako
by nic, plácali ji po zádech a byli dál největšími kamarády a nám z jejich chování bylo jen na zvracení.

Linda na radu města jako majitelka kavárny přizvána nebyla, ale byl tam její zaměstnanec. Vrchol. Má žena se tedy přihlásila na radu další, kde chtěla vše vysvětlit a vědět co se děje. Jediné čeho se dočkala bylo chlapácké vykřikování pana Čekana „my si tu můžeme dělat co chceme“ „my vám nemusíme vůbec nic vysvětlovat“ „my vám prostě dáváme výpověď bez udání důvodu, to my můžeme“. Bylo jí řečeno podejte si znovu žádost do výběrového řízení a třeba budete vybrána. Takto jedná rada města s ženou co jim tam léta vedla kavárnu o kterou před ní nikdo neměl zájem, která nefungovala a když už si ji někdo vzal musela být dotována městem. Má žena nájem platila a kavárnu dovedla k úplné soběstačnosti.

Do výběrového řízení se tedy přihlásila s tím, že jsme byli zvědavi, jak vše bude probíhat, ale určitý scénář nám byl jasný. Měli jsme společně vytvořený perfektní koncept, který navrhoval i teplá jídla atd. A protože se přihlásila jediná, tak ho rada zrušila. Prostě „kdokoliv jen ne Linda“ A tak rada města dělala výběrové řízení, tak dlouho dokud paní Sušánková nepřivedla svou „indickou známou“. Ujišťuji vás, že koncept indické restaurace neměl nic navíc než náš, ba dokonce byl oproti nám velice trapný. Nabídli jsme nájem oni ne. Pak tedy dodatečně, aby to nebylo už tak okaté, tak okatě poslali nabídku nájmu do emailu poté, co komise doporučila Lindu.

Zde vám zanechávám odkaz na společnost, která vám bude servírovat své dobroty a která byla před rokem částečně uzavřena kvůli plísni a myšímu trusu – fotografie mluví za vše : Potraviny na pranýři | nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny | GZ TRADING s.r.o. (potravinynapranyri.cz)

Velice zajímavé je samozřejmě také to, že komise majetku města jednohlasně (jeden člověk se hlasování zdržel) podpořila koncept a nabídku mé ženy. Dokonce i pan Pála. Který pro změnu na radě města svedl ruku proti Lindě. Chudák ji zvedá vždy tam kde je zvednuto vícero rukou? Rada města však návrh komise s ukřičenou paní Sušánkovou pro její, jak se proslýchá, přátelské vazby na Indickou restauraci nevyslyšela a schválila Indii. Zvláštní je, že radu zaměstnanců podpoří – protože to sami vymyslí a hodí se jim to a na komisi města neslyší.

Když už se radě povedlo toto, tak zachází paní Sušánková dále. Prohlásí a teď si posvítíme na sejraře. Pokud se mě to týkalo jako muže mé ženy nyní se mě to týká i jako majitele této úspěšné značky – Chutnej sejr. Svítit se na mě začalo ihned a byla na mě poslána hygiena. Toto je nemyslitelné, takto zastrašovat podnikatele v Ostrově! No naštěstí máme a vždy jsme s ženou měly tyhle věci v pořádku a u nás se plíseň ani myší trus nikdy nenajde. Pošlete třeba prezidenta, my máme vždy vše dle příslušných stanov a zákonů. My dodržujeme naše HACAPy jestli víte co to znamená!

Novinkou určitě pro nikoho není, že i já jsem v prostoru města Ostrov a kdykoli mi muže být řečeno „rada jednohlasně zvedla ruku pro zrušení dalšího podnikání v Ostrově a to pro Chutného sejra“ a to bez udání důvodu. PALERMO – utrženi ze řetězu. Zničíme zde vše dobré a po nás potopa! Teď by se hodilo, kdybych mlčel a kdybychom mlčeli všichni! Tak to chtějí! Slyšel jsem i něco tak neuvěřitelného, že paní Sušánková
naposledy prohlásila, že jí město Ostrov bude patřit a kdo jí nepůjde na ruku ať se odstěhuje! Pojďme se nestěhovat, pojďme my jim ukázat, že toto jednání a chování nesneseme a nepovolíme! Jestli si myslíte, že se vás to osobně nedotýká, tak dotýká. Vším co zde paní Sušánková s panem Čekanem napáchají snižuje vaši životní úroveň a uvědomte si, že příště můžete mít terč na zádech vy. Já si ho tam teď pověsil a čekám silnou palbu, čekám likvidaci, čekám, že vám znovu ukáží co v nich je!

Pana starosty je mi líto, je jen jejich loutkou, bojí se křiku paní Sušánkové a bojí se i pana Čekana a je jen hezkou tváří na fotkách veřejných akcí. A bohužel jen fotky po něm zůstanou. V dalším volebním období ho úplně odstraní a paní Sušánková, jelikož už nemůže přes ANO to vezme přes stranu Pana Čekana. Pan Čekan se utopil v hlubokých a velkých očích paní Sušánkové a učí jí teď jíst příborem. A vy ostatní v radě? Co na vás mají? Proč se jim propůjčujete a necháváte se znásilňovat? Nebo se tyhle praktiky tak rychle vryly i vám pod kůži a korýtko je přednější, než lidská slušnost, selský rozum a životy vašich voličů Opravdu je v pořádku, že se paní Sušánková opije pod obraz a křičí na paní Valentovou, že jí shodí ze schodů, tak aby opět skončila na vozíku?

Na ženu, která si prošla tou šílenou nemocí a těmi útrapami? Opravdu každou její kauzu smetete ze stolu a přikryjete jí? Jsem bezvěrec, ale musím říct „ bůh s námi další 3 roky „ Tu ostudu co nám děláte, jak se
nám vysmívají v jiných krajích a nevěřícně kroutí hlavou. Jak daleko už jste známí. Ale kde není svědomí, tam není ani sebereflexe ani pokora vůči lidem.

Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za to, že si tohle všechno budete pamatovat za tři roky, kdy půjdete opět k volbám. Další kauzy na sebe čekat nenechají. Váš sejrař – Vokůrka Jiří.

K čemu má město Ostrov komise, když nerespektuje jejich doporučení?

Autor: Jiří Vokůrka

,
Blog občana

"Blog občana" slouží jako prostor k veřejnému vyjádření našich čtenářů.

Obsah tohoto článku je názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názorem redakce, která text neupravuje a nechává jej v původním znění.

Chtěli byste také věřejně prezentovat Váš názor na aktuální témata? Své náměty a příspěvky můžete zasílat na email: redakce(zavináč)zpravycr.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře