Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji, Počet nezaměstnaných se v Karlovarském kraji snížil

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci srpna 2021 celkem 9 379 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 793 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,69 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,56 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 9 379 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 793, tj. 93,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 5,8 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,6 %, tj. 4 932). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 285 (3,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 921 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 55 až 59 let (14,2 % všech uchazečů), následovali uchazeči ve věkové kategorii 50 až 54 let (11,7 % všech uchazečů). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,3 roku a nezaměstnaní byli o 1,3 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 142, tj. 44,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 197 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 9,0 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci srpna 2021 okres Karlovy Vary (896, tj. 40,8 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 953 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci srpna 2021 hodnoty 4,69 %. Po Moravskoslezském a Ústeckém kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,04 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,32%) a Jihočeském kraji (2,71 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,39 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Chomutov, Ústí nad Labem, Bruntál a Louny.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,67 %), který se umístil na 53. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 62 okresech, největší pak v okresech Sokolov (o 7,2 %), Praha-západ (o 6,4 %) a Karlovy Vary (o 6,2 %), naopak nárůst byl zaznamenán ve zbývajících 15 okresech, nejvyšší v okresech Hradec Králové (o 1,8 %), Pelhřimov (o 1,6 %) a Havlíčkův Brod (o 1,3 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Sokolov.

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 021 volných pracovních míst, z toho 14,6 % pro absolventy a mladistvé a 3,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 5,0 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,13, resp. 1,95). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,56, což je třetí nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,82 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,74). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,32) a Plzeňském kraji (0,35).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,78 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 4,19 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře