První výzva k předkládání strategických projektů z uhelných regionů, Proč hnutí ANO kritizuje proces pouhelné transformace v Karlovarském kraji

Hnutí ANO kritizuje proces pouhelné transformace v Karlovarském kraji: Předně kritizujeme skutečnost, že si kraj najal poradenskou firmu AQE. Vůbec ji přitom nepotřeboval. Myslíme si, že mezi projekty chybí takzvané produktivní investice, tedy projekty, které mají hmatatelné a jasně čitelné výsledky a to ať už ekonomické nebo personální. Navrhujeme provést celý proces znovu, a to v co nejkratším termínu.

Proč kritizujete systém výběru strategických projektů?

Kraj obdržel celkem 46 projektů. Tyto projekty mají být financovány z veřejných peněz a proto by veřejnost, potažmo jejich zastupitelé, měli být informováni o tom, kdo se o tyto peníze uchází a kam by tyto peníze v celkové výši 6,3 miliardy korun mohly a měly být investovány. Proto od začátku tvrdíme, že projekty měly a stále mají, být veřejně prezentovány a následně má dojít ke shodě na tom, které projekty budou vybrány a zařazeny mezi takzvaně strategické. A tato shoda má být co nejširší, neboť proces transformace bude trvat déle než jedno funkční období této krajské vlády.

Proč kritizujete průběh hodnocení projektů?

Předně kritizujeme skutečnost, že si kraj najal poradenskou firmu AQE. Vůbec ji přitom nepotřeboval. Kraj je vybaven dostatečným aparátem, který je schopen projekty roztřídit a posoudit. Moravskoslezský ani Ústecký kraj si nikoho nenajal. Navíc víme, že společnost zdaleka nevykonávala jen poradenskou činnost, ale přímo zasahovala do přípravy projektů, připravovala hodnotící kritéria a ještě se podílela na hodnocení projektů. Prostě toto je naprosto nepochopitelný postup, který nemá s transparentností a férovostí nic společného. Myslíme si dokonce, že by se někteří žadatelé mohli i ozvat a podezřívat vedení kraje z upřednostnění některých projektů. A ještě jedna věc ke společnosti AQE, a tou jsou finance. Tato společnost inkasovala z krajského rozpočtu milionové částky bez výběrového řízení a vše bylo na základě mnohasettisícových dodatků ke smlouvám, což opět není úplně běžné.

Co se vám nelíbí na vybraných projektech?

Myslíme si, že mezi projekty chybí takzvané produktivní investice, tedy projekty, které mají hmatatelné a jasně čitelné výsledky a to ať už ekonomické nebo personální. Bavíme se o transformaci regionu a zahlazení následků těžby hnědého uhlí a vedení kraje chce rekonstruovat horský hotel, kde se nikdy nic netěžilo? Hotel, který bude následně provozovat soukromá společnost? Z veřejných peněz někomu opravíme hotel a pak mu ho dáme, aby si tam podnikal? Vždyť to je naprosto proti všem zásadám a dotačním pravidlům. Dalším problémem je z našeho pohledu několik málo čitelných agentur, jejichž přínos pro kraj je minimálně diskutabilní a hlavně není nijak vyčíslený nebo viditelný jejich přínos. Vše je v oblasti teorie, pokusu a omylu. A přitom dobře víme, že mezi přihlášenými projekty produktivní investice jsou, úplně stejně jako tam jsou projekty, kde je jasně specifikován počet nových pracovních míst, ekonomický přínos regionu a mnoho dalšího. A tyto bychom rádi znali a chtěli mít možnost posoudit, zda jsou reálné a pro kraj přínosné.

Tvrdíte, že schválení rekonstrukce hotelu Klínovec Evropskou komisí bude problematické?

Z jasně stanovených dotačních kritérií je patrné, že rekonstrukce horského hotelu Klínovec je minimálně diskutabilní a její schválení bude problematické. Proto, si myslíme, že by nám vedení kraje mělo prezentovat všechny přihlášené projekty a měli bychom společně diskutovat o tom, zda například zmiňovanou rekonstrukci hotelu Klínovec nenahradit nějakým jiným, pro region přínosnějším projektem. Diskutabilní je i projekt Vlaštovka v Aši, kde bychom přivítali podobný postup.

Kritika zazněla i na adresu Regionální stálé konference (RSK)?

Ano. Kritizujeme i tento subjekt, ale v souvislosti s ním kritizujeme stále dokola vedení kraje, neboť víme, že ani členové RSK nedostali úplné a dostatečné informace k celému procesu transformace, ani k jednotlivým projektům, hodnotitelům a dalším důležitým věcem.

Zmiňujete problémy i ohledně hodnotitelů. Proč?

Dodnes nevíme, kdo hodnotitelé byli. Nevíme, jestli to byli kamarádi radních, jestli to byli zástupci předkladatelů jedenácti vybraných strategických projektů, zaměstnanci společnosti AQE, kteří jednali na politickou objednávku… Prostě nevíme vůbec nic. Vše je tajné, zamlžené a zastřené. Tak to ale být nemá. Na začátku jsme říkali, že se jedná o veřejné finanční prostředky a proto má být vše jasné, přehledné, transparentní a hlavně na základě většinové shody.

Jaké řešení nyní navrhujete?

Navrhujeme provést celý proces znovu, a to v co nejkratším termínu. Navrhujeme prezentovat veřejně všechny projekty, diskutovat o nich, najít většinovou shodu a teprve poté je předložit vládě a evropské komisi.

Dá se toto ještě nyní stihnout?

Určitě se dá stihnout hodně věcí. My jsme připraveni pracovat a jsme připraveni procesu transformace věnovat patřičnou pozornost a zodpovědnost. Jedná se totiž o obrovský balík peněz, o obrovskou šanci pro Karlovarský kraj a jeho obyvatele a samozřejmě i o obrovskou šanci pro starosty měst, místní podnikatelské a další subjekty působící na území kraje.

Zdroj: Fb – Jana Mračková Vildumetzová

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře