Stavební povolení v Karlovarském kraji
Stavební povolení v Karlovarském kraji – V 1. až 4. čtvrtletí roku 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 988 stavebních povolení, což je o 238, tj. o 10,7 % méně než v předchozím roce, v mezikrajském srovnání tak zaznamenal náš region čtvrtý nejvyšší meziroční pokles. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla v našem regionu ve srovnání s předchozím rokem o 10,5 % na  10,5 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 5,3 mil. Kč.

V České republice bylo v průběhu roku 2023 vydáno celkem 77 398 stavebních povolení. Ve srovnání se shodným obdobím uplynulého roku došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech ČR, a to v průměru o více než desetinu (o 10,1 %).  Nejvíce se snížil počet vydaných stavebních povolení ve srovnání s předchozím rokem ve Středočeském a Jihomoravském kraji (o15,6; resp. 13,3%). Náš region zaznamenal v počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání s předešlým obdobím čtvrtý nejvyšší pokles a pohyboval se tak 0,6 procentního bodu pod průměrem ČR.

V průběhu roku 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 988 stavebních povolení, což je o 238, tj. o 10,7 % méně než v předchozím roce. Na celkovém počtu těchto povolení vydaných v ČR se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (46,0 %), podíl stavebních povolení vydaných na výstavbu bytových budov mírně převyšoval podíl stavebních povolení budov nebytových (28,2; resp. 25,8 %).

Nejvíce stavebních povolení v našem kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (824), který se podílel na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v regionu více než dvěma pětinami (41,4 %). Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (480), ve kterém však současně došlo k jejich nejnižšímu meziročnímu poklesu, a to o 6,8 %.

Naopak nejvyšší meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení zaznamenal okres Cheb, a to o 17,0 %. Z pohledu druhu staveb a okresů našeho regionu byl vydán nejvyšší  podíl stavebních povolení na bytové i nebytové stavby v okrese Karlovy Vary (30,3; resp. 26,1 %). Nejvyšší podíl stavebních povolení vydaných na inženýrské stavby byl zaznamenán v okrese Cheb, kde tvořil podíl těchto staveb téměř polovinu z celkového počtu stavebních povolení vydaných v tomto okrese (48,1 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 601,7 mld. Kč av porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak doznala nárůst o 16,8 %. Orientační hodnota staveb zaznamenala meziroční navýšení ve většině regionů ČR, přičemž nejvýznamnější nárůst, o více než polovinu, evidoval Olomoucký kraj (o53,4%). Naopak nejvýraznější meziroční propad tohoto ukazatele, o více než čtvrtinu, zaznamenal ve sledovaném období královéhradecký region (o 26,7 %).

V Karlovarském kraji došlo ve sledovaném období meziročně k navýšení orientační hodnoty staveb o10,5%, což představuje v mezikrajském srovnání pátý nejnižší nárůst. Významný vliv na meziroční navýšení orientační hodnoty staveb v našem regionu měl zejména okres Karlovy Vary, ve kterém meziročně vzrostla hodnota tohoto ukazatele o více než polovinu (o 59,4 %). Naopak meziroční pokles orientační hodnoty staveb, a to o více než jednu třetinu, zaznamenal v našem regionu pouze okres Cheb (o 36,6 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadaly v našem kraji více než dvě pětiny na nebytovou výstavbu (41,5 %), téměř třetina na výstavbu bytů (32,5 %), a více než čtvrtinu z celkové hodnoty tvořily inženýrské stavby (26,0 %).

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (16 770 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 3 596 tis. Kč. V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení téměř o čtvrtinu (o 23,8 %) na 5 300 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci celé ČR. Na celorepublikový průměr nedosahuje její výše v našem regionu o 2 473 tis. Kč.

Z okresů našeho regionu zaznamenaly ve srovnání s předchozím obdobím nárůst průměrné hodnoty na jedno stavební povolení pouze okresy Karlovy Vary a Sokolov, a to o 71,5; resp. 21,7 %. Nejvyšší průměrnou hodnotu tohoto ukazatele vykázal okres Karlovy Vary (7 686 tis. Kč.), který současně evidoval také jeho nejvyšší meziroční nárůst. Naopak nejnižší průměrná hodnota na jedno stavební povolení byla zaznamenána v okrese Cheb (3 223 tis. Kč). Ten byl současně také jediným okresem, ve kterém byl evidován její, téměř čtvrtinový, meziroční pokles (o 23,7 %).

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře