Výzva starostů měst Karlovarského kraje ministrovi vnitra

Výzva starostů měst Karlovarského kraje ministrovi vnitra.

Starostové obcí v Karlovarském kraji vyzývají ministra vnitra, aby řešil personální podstav u Policie ČR.

Aktuální situace v Karlovarském kraji ohledně nedostatku policistů dosáhla kritického bodu. Tabulkový stav policistů je stanoven na 1402 příslušníků, avšak z tohoto plánovaného počtu chybí již přes 250 policistů. Nejhorší situace je v okrese Cheb, kde je podstav kolem 98 policistů, následuje okres Sokolov, kde chybí 61 policistů, a v okrese Karlovy Vary chybí 50 policistů.

Tento závažný nedostatek policistů se již projevuje v reálném výkonu služby, zejména v menších obcích regionu. Vedení Policie ČR v Karlovarském kraji se snaží situaci řešit všemi možnými prostředky, avšak doposud se nepodařilo dosáhnout potřebného zlepšení.

Navíc dochází k odchodu zkušených policistů, kteří z ekonomických důvodů hledají zaměstnání v sousedním Německu nebo v průmyslových zónách, kde mohou získat vyšší mzdu než u policie. Stále častěji se stává, že ani dosažení výsluhové příspěvku není dostatečnou motivací pro setrvání u bezpečnostního sboru, protože současné platy nepokrývají běžné životní náklady.

V reakci na tuto situaci jsou některá města a obce nuceny zřizovat městské a obecní policie, aby alespoň částečně nahradily personální podstav Policie ČR. Finance na provoz těchto organizací však jdou z rozpočtů měst a obcí, které by tyto prostředky mohly využít například na investice do rozvoje. Tento krok je obzvláště citelný pro menší obce s omezeným rozpočtem. Navíc se nejedná o systémové řešení vzhledem k omezeným kompetencím a možnostem obecních a městských policií.

Kvůli personální krizi u státní policie už museli letos zřídit vlastní městskou policii například v Kraslicích nebo v Lokti. „V současné době máme čtyři strážníky. Do budoucna počítáme ještě s pátým. Na provoz městské policie máme v rozpočtu vyčleněno pět milionů korun,“ uvedl starosta Kraslic Jan Šimek.

Starostové všech sedmi obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji proto společně vyzvali ministra vnitra Víta Rakušana k řešení aktuální situace. V dopise, který podepsali na sokolovské radnici, žádají ministra, aby stabilizoval policejní sbor v kraji. Za nejrychlejší a nejúčinnější opatření považují plošné navýšení tarifních složek platů a výrazné zvýšení i ostatních složek platů policistů.


Výzva představitelů měst Karlovarského kraje ministrovi vnitra

Zdroj a foto: Město Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře