Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka práce

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci září 2021 celkem 9 070 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 477 dosažitelných.

Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,52 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,56 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 9 070 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 477, tj. 93,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 3,3 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,1 %, tj. 4 727). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 519 (5,7 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 905 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 50 až 59 let (25,2 % všech uchazečů). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 roku a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 3 977, tj. 43,8 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 048 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 6,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci září 2021 okres Karlovy Vary (825, tj. 40,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 987 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci září 2021 hodnoty 4,52 %. Po Moravskoslezském a Ústeckém kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,98 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,24%) a Jihočeském kraji (2,1 %).

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,23 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Ústí nad Labem, Chomutov, Louny a Bruntál.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,53%), který se umístil na 53. místě pomyslného celorepublikového žebříčku

Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 63 okresech, největší pak v okresech Praha-východ (o 9,4 %), Praha-západ (o 7,8 %) a Zlín (o 5,6 %), naopak nárůst byl zaznamenán ve zbývajících 14 okresech, nejvyšší v okresech Pelhřimov (o 10,1 %), Rokycany (o 4,8 %) a Mladá Boleslav (o 4,5 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb.

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 808 volných pracovních míst, z toho 797 pro absolventy a mladistvé a 203 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 3,5 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,05, resp. 2,00). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,56, což je třetí nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,83 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,73). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,31) a Plzeňském kraji (0,36).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,78 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 4,12 uchazeče.

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře