Nezaměstnanost v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v ČR.

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 3. 2024 podle MPSV – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci března 2024 celkem 9 431 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 684 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,63 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,63 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 9 431 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 684, tj. 92,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak nepatrně meziměsíčně snížil o 27, tj. o 0,3 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (5 059, tj. 53,6 %). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 468 (5,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 959 osob se zdravotním postižením.

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59 (4 352, tj. 46,1 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 9 do 12 měsíců (o 249 osob, tj. o 58,7 %) a od 12 do 24 měsíců (o 555 osob, tj. o 56,3 %). Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci (o 89 osob, tj. o 7,4 %).

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,9 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,9 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 300 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 132, tj. o 5,4 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (897 tj. 39,0 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 845 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,63 %. Po Ústeckém (6,01 %) a Moravskoslezském (5,37 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,85 %) a ve Zlínském kraji (3,06 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,60 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Bruntál, Chomutov, Jeseník, Děčín, Louny, Ústí nad Labem, Znojmo, Ostrava a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,62 %), který se umístil na 38. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 9 okresech, největší pak v okresech Most (o 1,4 %), Plzeň a Cheb (shodně o 1,3 %), naopak ve většině okresů ČR doznal počet nezaměstnaných meziroční pokles, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 9,6 %) a Znojmo (o 9,3 %). V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil pouze v okrese Cheb (o 1,3 %), naopak ke snížení došlo v okresech Karlovy Vary a Sokolov (o 0,6 %, resp. o 1,0 %).

K 31. 3. 2024 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 342 volných pracovních míst, z toho 752 pro absolventy a mladistvé a 151 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala výrazný meziměsíční pokles o 398 míst, tj. o 6,9 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,68, resp. 2,83). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,63, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,6 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,31) a ve Středočeském kraji (0,54).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,71 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,25).

V Karlovarském kraji ke konci měsíce března mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,6 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 1,3 procentního bodu. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb (57,0 %), naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Karlovy Vary (52,3 %).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře