V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2024 celkem 9 484 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 766 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,68 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,52 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.
Zpravy Karlovarsko Podil nezamestnanych a volna pracovni mista v krajich CR k 31. 1. 2024
Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 1. 2024

V Karlovarském kraji bylo k 31. 1. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 9 484 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 766, tj. 92,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 574, tj. o 6,4 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (53,5 %, tj. 5 072). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 486 (5,1 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 953 osob se zdravotním postižením.

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59 (4 395, tj. 46,3 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,6 let, nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců (o 57,9 %, tj. o 541 osob), počet nezaměstnaných, kteří byli evidováni na úřadech práce v našem kraji od 3 do 6 měsíců zaznamenal pokles o 192 osob, tj. o 9,5 %.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,6 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 354 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k výraznému nárůstu těchto uchazečů o 350, tj. o 17,5 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (1 016 tj. 43,2 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 484 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,68 %. Po Ústeckém (6,00 %) a Moravskoslezském (5,46 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,72 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,86 %) a ve Zlínském kraji (3,15 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,62 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Jeseník, Znojmo, Louny, Děčín, Hodonín, Ústí nad Labem a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,63 %), který se umístil na 34. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 19,1 %) a Písek (o 16,3 %). To platí i pro všechny okresy Karlovarského kraje, přičemž nejvíce se meziměsíčně navýšil počet nezaměstnaných v okrese Karlovy Vary (o 7,5 %).

K 31. 1. 2024 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 750 volných pracovních míst, z toho 744 pro absolventy a mladistvé a 140 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 119 míst, tj. o 2,0 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,76, resp. 2,77). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,52, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,50 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,32) a ve Středočeském kraji (0,56).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,63 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,14).

V Karlovarském kraji ke konci měsíce ledna mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,5 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 1 procentní bod. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb (56,2 %), naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Sokolov (52,1 %).

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře