Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil
Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2021 – Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2021 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci prosince 2021 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 283 161 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021, na které navazuje předběžná statistická bilance, žilo v Karlovarském kraji na konci roku 2021 celkem 283 161 obyvatel, z toho 143 358 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 755), nejnižší pak v okrese Karlovy Vary (o 474 osob).

Počet obyvatel kraje doznal od začátku roku úbytek o 1 810 osob. Tento úbytek byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 973 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 163 osob více než kolik se jich vystěhovalo. Úbytek obyvatel zaznamenalo šest regionů ČR, v našem kraji byl tento úbytek největší (o 0,6 %).

Od 1. ledna do 31. prosince 2021 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 619 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 63 dětí, tj. o 2,3 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 434, tj. na 16,6 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 604, tj. 61,2 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,0 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,9 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (57,6 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 139 891 osob, což bylo o 10 502, tj. o 8,2 % více než v roce 2020. V Karlovarském kraji zemřelo o 566 osob, tj. o 14,1 % více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 4 592, mezi nimi bylo 2 485 mužů a 2 107 žen.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (33,4 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,1 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila 2,3 ‰.

V roce 2021 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 313 sňatků, což je o 81 sňatků, tj. 6,6 % více než v roce 2020. Pro většinu ženichů i nevěst se jednalo o první sňatek (68,2 %, resp. 66,9 %). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,0 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 633 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 39, tj. o 5,8 %. Společný návrh na rozvod podalo 311 manželů (49,1 % všech rozvodů). Téměř v 60 % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V roce 2021 se na území České republiky přistěhovalo 69 201 osob a 19 232 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 335 obyvatel, z toho bylo 53,6 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 60,7 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 39,3 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 3 172 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 84,6 % všech vystěhovaných a do ciziny 15,4 %.

Zdroj: ČSÚ

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře