Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji 

V Karlovarském kraji bylo v roce 2022 nahlášeno celkem 62 965 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 21,9 %.

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti činila v roce 2022 v kraji 26,8 kalendářního dne, což je šestá nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi všemi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,763 %.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2022 evidováno celkem 80 170 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal mírný meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 117, tj. o 0,1 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v Karlovarském kraji 42 783, tj. 53,4 % všech nemocensky pojištěných osob.

V porovnání s předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti, a to z 51 659 v roce 2021 na 62 965 v roce 2022. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 56,4 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal nárůst v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 21,9 %, což je páté nejnižší meziroční navýšení po Moravskoslezském, Pardubickém, Olomouckém a Jihočeském kraji. V celé ČR se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti navýšil ve sledovaném období o 25,5 %.

Převážnou část (58 696, tj. 93,2 %) z celkového počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal výrazný meziroční nárůst, a to o 11 015, tj. o 23,1 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Karlovy Vary (o 5 225, tj. o 26,1 %).

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2022 v Karlovarském kraji celkem 78,54 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 14,2 případu více než v předchozím roce. Jednalo se o pátý nejnižší nárůst oproti stejnému období minulého roku mezi všemi regiony ČR. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR. Při pohledu na jednotlivé okresy našeho kraje je zřejmé, že počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období doznaly nárůst ve všech okresech bez výjimky, nejvýrazněji pak v okrese Karlovy Vary (o 14,68).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Karlovarském kraji meziročně snížilo z 6,184 % v roce 2021 na 5,763 % v roce 2022. V mezikrajském srovnání to představuje což představuje šestou nejnižší hodnotu v celé ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,509 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti vykazovaly Moravskoslezský (6,588 %) a Zlínský (6,390 %) kraj. Naopak nejnižší hodnotu si udržovalo Hlavní město Praha (3,743 %). V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v roce 2022 hodnoty 6,098 %.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (6,203 %), naopak nejnižší okres Karlovy Vary (5,475 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v roce 2022 činila 26,8 kalendářního dne, ve srovnání s minulým rokem se tato doba snížila o 8,3 dne. Jedná se šestou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR. Zároveň je o 0,4 dne vyšší než kolik činí republikový průměr (26,3 dne). V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 27,3 kalendářního dne, naopak nejméně v okrese Cheb (26,0 dne).

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře