Nemocnice Ostrov má k dispozici další špičkové pracoviště

Ostrovská nemocnice představila zrekonstruované a moderní oddělení následné intenzivní péče

Nemocnice Ostrov má k dispozici další špičkové pracoviště. Skupina Penta Hospitals za více než 106 milionů korun kompletně zrekonstruovala, zmodernizovala a rozšířila tamní oddělení následné intenzivní péče II (NIP). To se tak zařadí nejen mezi nejmodernější pracoviště svého druhu v Česku, ale také mezi ty největší.

„Naše nemocnice v Ostrově je největším poskytovatelem následné intenzivní péče v České republice a jejím jediným poskytovatelem na území Karlovarského kraje. Právě proto investujeme do dalšího zvyšování kvality tohoto pracoviště a jeho rozšíření. Je to velmi důležité jak pro naše pacienty, tak pro zaměstnance,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, jejíž je Nemocnice Ostrov součástí. Díky rekonstrukci se tak zvýšil počet intenzivních lůžek z dosavadních tří desítek na 35.

Nejde přitom zdaleka o jedinou velkou akci v firmy. Penta Hospitals v loňském roce vynaložila na investice dohromady přes 550 milionů korun a s další téměř půl miliardou počítá i v roce 2024. „Velká část těchto peněz míří právě do výstavby a rekonstrukce nových pracovišť nebo do nákupů špičkové zdravotnické techniky. A v oboru následné intenzivní medicíny jsme se, díky pracovištím v Roudnici nad Labem a Ostrově, stali jedním z lídrů na celostátní úrovni,“ dodala generální ředitelka skupiny. 

Cesta ostrovské nemocnice ke špičkovému pracovišti přitom nebyla vůbec jednoduchá. Přebudování staršího oddělení si totiž vyžádalo rozsáhlý zásah do konstrukce a z původního oddělení NIP prakticky nezbylo kromě obvodových zdí vůbec nic. 

Bylo to velmi náročné. Celý prostor stávajícího oddělení se musel vybourat. Zcela se změnily dispozice i velikosti pokojů, změnila se i funkčnost jednotlivých místností, následovaly nové rozvody sítí, vzduchotechniky a to vše za plného provozu. Takže bylo nutné klást i velký důraz na hlučnost nebo prašnost, aby měla stavba co nejmenší dopad na chod ostatních oddělení,“ popsala situaci Ivana Hlinková, ředitelka Nemocnice Ostrov, která zároveň poděkovala personálu i pacientům za pochopení a trpělivost během rok trvajících stavebních prací. Ty odstartovaly v březnu letošního roku a skončily v prosinci. 

Nové ale zdaleka nejsou jen stavební konstrukce. Součástí investice totiž byl i nákup zcela nového mobiliáře oddělení a kompletně vybaveno je i novou technikou. Jde například o nová polohovací lůžka pro intenzivní péči, monitory životních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, lineární dávkovače, infuzní pumpy, počítačovou techniku a další. Část z nich pak nemocnice pořídila s předstihem těsně před zahájením samotné stavby. „Jednou ze zajímavostí pak je, že systém centrálních monitorů je vymyšlen tak, že nezáleží na tom, zda se personál bude nacházet na sesterně, na chodbě nebo na pokojí. Na každém místě bude mít okamžité informace o stavu pacientů na oddělení,“ uvedla ředitelka nemocnice. 

Aby se minimalizovalo riziko přenosu infekcí, je oddělení vybaveno nejen bezdotykovými bateriemi, bezdotykovým ovládáním dveří nebo vysoce sofistikovanou klimatizací a větráním, ale také třeba špičkovým laminárním boxem. Tedy přístrojem, který slouží k přípravě infuzních roztoků za super sterilních podmínek. Unikátním je i centrální monitorovací systém teplot všech prostor včetně mobiliáře pro skladování léčiv a zdravotnického materiálu, který splňuje ta nejpřísnější kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vedle pacientů pak bude mít  nové oddělení navíc nemalý přínos i pro samotné zaměstnance, kteří se dočkali moderního komfortního zázemí.

„Musím říci, že díky profesionalitě, pečlivosti a dokonalé souhře všech zúčastněných se nám podařilo posunout oddělení NIP na zcela mimořádnou a nadstandardní kvalitativní úroveň po stránce stavebnědispoziční, technologické i po stránce zdravotnického vybavení. I proto jsme všichni z našeho nově zrekonstruovaného oddělení opravdu nadšení. Nicméně ti, kvůli kterým se hlavně nákladná rekonstrukce prováděla a kteří z ní budou mít jistě největší přínos, jsou především naši pacienti,“ řekl k rozsáhlé investici Michal Palivoda, primář oddělení následné intenzivní péče Nemocnice Ostrov.

Pacienty oddělení NIP Nemocnice Ostrov jsou zejména nemocní, kteří z různých příčin prodělali akutní  kritický stav, ale nedošlo u nich k plnému zotavení a mají přetrvávající selhávání jedné či více životních funkcí. Ačkoliv se již bezprostředně nenachází v akutním ohrožení života, jsou ještě ve větší či menší míře závislí na přístrojové podpoře základních životních funkcí a na intenzivní péči.

Především se jedná o pacienty po závažných infekčních onemocněních s následným mnohočetným orgánovým selháním, pacienty se selháním dýchání při onemocněních dýchacích cest, plic nebo srdce a také pacienty s neurologickými onemocněními třeba po prodělané cévní mozkové příhodě. Výjimkou nejsou ani nemocní po mnohočetných poraněních nebo rozsáhlých operačních výkonech včetně neurochirurgických, kardiochirurgických, plicních nebo i transplantačních výkonů.

„My na rozdíl od jiných medicínských oborů nevidíme léčebné výsledky během jedné operace, hodiny nebo dne, ale díky trpělivosti a neúnavnosti pozorujeme pokroky spíše v týdnech či měsících. Naši nemocní prostě potřebují ke svému zotavení delší čas, než mohou pokračovat do standardní následné péče, rehabilitace nebo být propuštěni domů. Pro co nejlepší léčebný výsledek je proto důležité naplnit tři základní podmínky. Mít kvalitní personál, kvalitní techniku i kvalitní prostředí. A to vše, včetně skvělého personálu, v Ostrově máme,“ uvedl primář Palivoda.

O tom, že skupina Penta Hospitals v tomto oboru hraje významnou roli svědčí i fakt, že se právě její Nemocnice Ostrov stala pořadatelem historicky prvního oborového Kongresu následné intenzivní péče, který proběhne ve dnech 10. až 12. dubna 2024 v Praze. Účast na akci již přislíbila celá řada předních odborníků české intenzivní medicíny. Jednou ze součástí kongresu navíc bude i založení odborné pracovní skupiny následné intenzivní péče, která by se měla zaměřovat právě na tento dynamicky se rozvíjející segment intenzivní péče. Ta je skutečným medicínským fenoménem počátku 21. století a díky jejímu rozvoji, v porovnání s nedávnou minulostí, zcela zásadně vzrostla šance pacientů na přežití i návrat do běžného života.

Zdroj a foto: IP Karlovarského kraje (Tisková zpráva Nemocnice Ostrov)

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře