Krajská knihovna otevírá letní semestr virtuální univerzity třetího věku
Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze otevírá letní semestr virtuální univerzity třetího věku. Studijním tématem se stanou Habsburkové bez trůnu. Lektorem bude historik a vysokoškolský pedagog Jan Županič, který se specializuje se především na dějiny šlechtických elit Rakouské monarchie a dějiny habsburské říše v 19. a 20. století.

Kurz zahrnuje 6 lekcí, přičemž první proběhne již 19. února. Studující se seznámí se zajímavými, méně známými i utajenými osobnostmi z rodu Habsburků. Jednotlivé přednášky budou posluchačům promítány online z internetu a následně se probraná látka zopakuje formou společně vypracovávaného testu. Každý semestr je pak uzavřen závěrečným seminářem, na kterém studenti obdrží pamětní list jako doklad o absolvování daného semestru. Kurzovné na celý semestr činí 450 korun a jsou do něj zahrnuty i náklady na pořízení podkladů ke studiu. „Kromě osob se statusem důchodce mohou studovat také invalidní důchodci bez rozdílu věku,“ uvedl ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary Vratislav Emler.

Celý vzdělávací cyklus nazvaný „Svět okolo nás“ obsahuje 6 semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia se může podle situace seniora libovolně prodloužit. „Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu,“ dodal Vratislav Emler.

Všechny další podrobnosti k virtuální univerzitě třetího věku naleznou zájemci na internetových stránkách knihovny nebo v informačním středisku knihovny, kde také probíhá přijímání přihlášek.

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře