Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v ČR – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci roku 2023 celkem 8 910 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 209 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,38 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,52 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 910 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 209, tj. 92,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 345, tj. o 4,0 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (54,2 %, tj. 4 827). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 508 (5,7 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 931 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (36,1 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,6 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 901 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 32,6 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k poklesu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 2,9 % (z 2 988 k 31. 12. 2022 na 2 901 k 31. 12. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal pokles o 2,9 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,6 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 004 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 133, tj. o 7,1 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (847 tj. 42,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 177 Kč.

Podil nezamestnanych a volna pracovni mista v krajich CR k 31. 12. 2023

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,38 %. Po Ústeckém (5,66 %) a Moravskoslezském (5,23 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,65 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,80 %) a ve Zlínském kraji (2,88 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,33 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Louny, Ústí nad Labem, Znojmo, Děčín, Hodonín, Jeseník a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,43 %), který se umístil na 36. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší pak v okresech Prachatice (o 26,5 %), Jindřichův Hradec (o 23,3 %) a Chrudim (o 18,8 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 0,8 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější pak v okrese Cheb (o 4,8 %).

K 31. 12. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 869 volných pracovních míst, z toho 755 pro absolventy a mladistvé a 146 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 56 míst, tj. o 0,9 %

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,78, resp. 2,81). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,52, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,49 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,34) a Středočeském kraji (0,57).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,62 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,31).

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře