Řidiči se dočkají modernizace silničního průtahu městem Aš, Aš čekají v nejbližších měsících významná dopravní omezení, Řidiči se dočkají bezpečnějšího průjezdu Aší
V Aši byly zahájeny práce na průtahu městem – Řidiči se dočkají modernizace silničního průtahu městem Aš. Práce na tříkilometrovém úseku na silnici II/217 od křižovatky se silnicí III/21317 ve směru na Nebesa až po křižovatku s ulicí Okružní potrvají dvě stavební sezóny. Stavbu bude realizovat sdružení firem Swietelsky stavební s.r.o. a Algon, a. s. Celkové náklady činí 136,2 milionu korun. Práce by měly být dokončeny v prosinci roku 2024.

„Modernizace průtahu přinese úlevu nejen řidičům ale i chodcům. Kromě stavebních prací přímo na komunikaci totiž vzniknou také nová místa pro přecházení a přechody pro chodce. Nepochybně tak dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve městě. Ačkoliv s sebou stavební úpravy přinesou jistá omezení, věřím, že výsledek bude stát za dočasné nepohodlí,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš. 

„Konkrétně půjde o ulice Hlavní a Chebská a úsek od kruhové křižovatky Nebesa – Mokřiny – Aš. Stavba je rozdělena na několik úseků, v nich musí řidiči počítat s omezením dopravy do jednoho jízdního pruhu,“ doplnil Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby Západ společnosti Swietelsky stavební.

Akce byla připravena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s cílem uvedení daného úseku silnice do normového a bezpečného stavu, a to na základě výsledků bezpečnostního auditu.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zaplatí 112,9 milionu korun, z čehož 91,4 milionu korun činí předpokládaný příspěvek Evropské unie. Město Aš poskytne 23,3 milionu korun, z těchto peněz budou financovány úpravy a doplnění chodníků, nástupišť, autobusových zastávek, nezbytné úpravy v napojení místních komunikací, veřejné osvětlení, parkovací zálivy a vegetační úpravy.

V první části dojde k modernizaci hlavního dopravního prostoru s důrazem na sjednocení šířky jízdních pruhů, zřízení parkovacích stání, přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Ve druhé části bude provedena kompletní výměna nedostatečné konstrukce silnice, rekonstrukce části komunikace pro pěší, včetně vybudování nových míst pro přecházení a úprav nástupních ploch autobusových zastávek. Ty budou osazeny prvky pro bezbariérové užívání. Zřízena bude také dešťová kanalizace a provedena kompletní rekonstrukce stávajících propustků a odvodňovacího systému.     

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře