Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil.

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2024 snížil, a to důsledkem záporného migračního salda, ale i vlivem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci března roku 2024 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 292 856 obyvatel, z nichž 51,2 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 snížil o 41 023 na 10 859 532. Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. Vystěhovalých do zahraničí bylo evidováno celkem 62 316, tedy desetkrát více než v prvním čtvrtletí roku 2023, naopak přistěhovalých ze zahraničí do České republiky bylo 30 498, tj. meziročně o 8,2 tis. méně. Z více než jedné pětiny pokles obyvatel vyvolala převaha zemřelých nad živě narozenými.

V Karlovarském kraji na konci března roku 2024 žilo celkem 292 856 obyvatel, z toho 149 964, tj. 51,2 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1 čtvrtletí roku 2024 doznal od začátku roku úbytek o 2 221 osob, a to vlivem migračního salda, které vykázalo zápornou hodnotu, ale i vlivem přirozeného úbytku obyvatelstva. Do kraje se přistěhovalo o 1 751 osob méně, než kolik se jich vystěhovalo. Ve sledovaném období zde zemřelo 885 osob, to je o 470 více, než kolik se narodilo dětí.

Z okresů Karlovarského kraje vykázal nejvyšší pokles počtu obyvatel v porovnání se stavem na počátku roku okres Cheb, a to o 985 osob.

Od 1. ledna do 31. března roku 2024 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 415 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 121 dětí, tj. o 22,6 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 78, tj. na 18,8 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 254, tj. 61,2 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,1 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (69,0 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (57,3 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 29 504 osob, což bylo o 1 046, tj. o 3,4 % méně než ve stejném období loňského roku.

V Karlovarském kraji zemřelo 885 osob, z toho 470 mužů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých v našem kraji, a to o 65, tj. o 6,8 %. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (276, tj. 31,2 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (271, tj. 30,6 % všech zemřelých v kraji).

V 1. čtvrtletí roku 2024 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 80 sňatků, náš kraj tak zaznamenal výrazný meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, a to o 53, tj. o 39,8 %. Nejčastěji se brali lidé v okresech Cheb a Karlovy Vary (shodně 35,0 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství byla téměř polovina takových, kde oba snoubenci byli svobodní (45 %).

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 148 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, a to o 20, tj. o 15,6 %. Společný návrh na rozvod podalo 108 manželů (73,0 % všech rozvodů). Téměř v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. čtvrtletí roku 2024 se na území České republiky přistěhovalo 30 498 osob a 62 316 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 748 obyvatel, z toho bylo 45,8 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 52,1 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 47,9 % z jiných regionů ČR. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 3 499 obyvatel. Do ciziny se odstěhovalo 73,4 % všech vystěhovalých a do jiných krajů ČR 26,6 %.

Další informace: Veřejná databáze / Pohyb obyvatelstva – 1. čtvrtletí 2024

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře