Nejdek přijímá žádosti o poskytnutí individuální dotace
V rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2024 budou opět vyčleněny finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele o dotační podporu na aktivity v oblasti kultury, sportu, sociální péče, propagace města a dalších oblastí. Požádat o dotační prostředky je nutné již nyní, nejzazším termínem je 31. říjen letošního roku.

Poskytování neinvestičních dotací se řídí zásadami, které uchazeči najdou na webu magistrátu www.mmkv.cz/dotace. Zde jsou také k dispozici nezbytné formuláře a návod, jak při podání žádosti postupovat.

Žádosti zasílejte do 31. 10. 2023 na příslušné odbory, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) nebo email podatelna@mmkv.cz. V případě podání žádosti emailem je nutný elektronický podpis žadatele nebo následné písemné doručení žádosti na podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary a to do 10 pracovních dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů magistrátu.

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především nestátních neziskových organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v sociální a zdravotní oblasti pro občany města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí – Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí – Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA

Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy – Gabriela Kavková (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy – Jana Plevová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK

Cílem dotace je finanční podpora kulturních památek a památkově chráněných objektů na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu.

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy –  Vladimíra Kalvodová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.

Dotace – informace, návody a formuláře

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře