Krajský Business Park Sokolov nebude strategickým projektem

Krajský Business Park Sokolov nebude strategickým projektem. Jeho řešení se přesouvá do dalších výzev Fondu spravedlivé transformace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje během svého posledního zasedání schválilo stažení projektu „Krajský Business Park Sokolov“ ze seznamu strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Došlo k tomu po zhodnocení stavu území, jež se od vypracování předběžné studie proveditelnosti značně proměnilo, zároveň dotčený prostor není připraven z hlediska majetkoprávních vztahů. Záměr vybudovat multifunkční rozvojové území trvá, s tím, že se přesune do dalších výzev Fondu spravedlivé transformace, případně bude financován z jiných zdrojů.

„Předběžná studie proveditelnosti (pozn. předběžná studie proveditelnosti je podklad, na základě kterého byl projekt vydefinován v roce 2019 jako strategický projekt OPST) byla zpracována před více než dva a půl lety a od té doby se v rámci území Sokolovska začaly provádět poměrně rozsáhlé rozvojové aktivity, proto nyní na základě důkladných analýz uvažujeme o rozšíření původní lokality o další plochy. Přípravy projektu stále pokračují, Karlovarský kraj se na něm podílí společně s dalšími partnery, kteří mají vztah k řešenému území. Jsou jimi SUAS GROUP, město Sokolov a společnost Synthomer a.s.,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Výchozí lokalizace projektu zahrnovala nevyužívaný areál firmy Synthomer a.s. o přibližné rozloze 20 ha a severovýchodní část města Sokolov. Nyní je v úmyslu její rozšíření o rozvojovou zónu DEPO v ulici Nádražní v Sokolově a Areál Bohemia. „Celý projekt bude rozdělen do několika aktivit včetně vybudování dopravního spojení přes celé zainteresované území a přemostění řeky Ohře,“ upřesnil radní Patrik Pizinger. 

V nejbližší budoucnosti se aktivity soustředí na dokončení „Transformačního plánu ORP Sokolov“ a jeho implementaci a na strategické a územní plánování na Sokolovsku. Zároveň se bude pokračovat s infrastrukturní přípravou území a v rámci posílení polytechnického vzdělávání a podpory průmyslu a inovací v daném území se zvažuje pořízení mobilní učebny digitálních technologií (FABLAB). Takováto učebna již několik let funguje např. v Jihomoravském kraji a jedná se o poměrně úspěšný projekt. V souladu s přijatým usnesením krajského zastupitelstva bude výsledek o směřování projektu předložen na Regionální stálou konferenci, stejně tak budou o něm informovány rozhodné orgány OPST.

Strategických projektů Karlovarského kraje, které mají šanci získat peníze z Fondu spravedlivé transformace, tak zůstává devět:

Karlovarské inovační centrum (KIC), Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K, Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Vlaštovka, Sokolovská investiční a green development, Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí, Centrum lázeňského výzkumu (CLV), Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard, Chytrá krajina 2030+. 

Zdroj a foto: IP Karlovarského kraje

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře