Karlovarský kraj zůstává regionem s nejnižší mzdovou úrovní, Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní

Karlovarský kraj zůstává regionem s nejnižší mzdovou úrovní.

Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – V 1. čtvrtletí 2024 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně zaznamenala také nárůst, a to o 4,7 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2024 činila v našem kraji 37 089 Kč, což je o 6,9 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (43 941 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 6 852 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hl. městě Praze (56 372 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,1 %, reálně tak došlo v našem kraji  k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2024 o 4,7 %.1) Nárůst průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR. Nominálně mzdy rostly v rozmezí od 6,2 % do 7,6 %. Nejnižší nominální nárůst zaznamenalo Hl. město Praha (o 6,2 %), naopak nejvíce vzrostla nominální mzdy v Plzeňském a Středočeském kraji (shodně o 7,6 %).

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

V 1. čtvrtletí 2024 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 014,7 tis. zaměstnanců., což představuje mírný meziroční nárůst. Z pohledu počtu zaměstnanců došlo v 1. čtvrtletí 2024 ve většině krajů k meziročnímu poklesu. Ten nejvýraznější (o 1,5 %) byl v Moravskoslezském kraji, následován krajem Olomouckým (o 1,0 %) a Zlínským (o 0,8 %). O celkové zvýšení počtu zaměstnanců se zásadně postaral nárůst v Hl. městě Praze (o 2,1 %), který představoval 17,4 tis. nových pracovních míst. Menší zvýšení zaznamenaly také kraje Jihomoravský (0,5 %) a Středočeský (0,3 %).

V Karlovarském kraji došlo ve sledovaném období poklesu počtu zaměstnanců o 0,5 % na 80,8 tis. osob.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře