Schůzka v terénu k projektu revitalizace rašeliniště pod Tetřeví horou

Schůzka v terénu k projektu revitalizace rašeliniště pod Tetřeví horou.

Další z revitalizací se připravuje na rašeliništi pod Tetřeví horou. Lokalita se nachází na náhorní planině přibližně 1 km jižně od osady Zlatý Kopec v Krušných horách.

“Rašeliniště bylo kompletně odvodněno poměrně nedávno, až v 90. letech minulého století. Odvodnění bylo reakcí na odumírání okolních porostů v důsledku imisí. Na severozápadním okraji rašeliniště byla kdysi rašelina těžena borkováním, patrně na otop. V centru území se dosud  zachovala zajímavá vegetace s rašelinou klečí, rašeliníky, kyhankou sivolistou, šichou černou a klikvou bahení. Po obvodu postupně dorůstají rozsáhlé rašelinné smrčiny”. 

“Území využívá jako potravní biotop vlk, v okolí hnízdí ořešník kropenatý a vyskytuje se tu i tetřívek obecný. Mokřad je zdrojnicí vody pro povodí důlní památky – Hrazeného potoka. V terénu jsme ladili koncepci projektu. Maximum odvodňovacích příkopů bude zahrnuto a přehrazeno a vzniknou zde drobné tůňky. Cílem je obnova přirozeného vodního režimu a znovuoživení celého rašeliniště”.

“Investorem akce jsou Lesy České republiky, financována by měla být z Operačního programu životní prostředí pod dohledem Agentura ochrany přírody a krajiny. Na přípravě vzorově tedy spolupracují organizace obou resortů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Mojí rolí je odborná dohledová a konzultační činnost”, uvádí přírodovědec Vladimír Melichar, zastupitel města Karlovy Vary za KDU-ČSL

REDAKCE / foto: Přírodovědec Vladimír Melichar

, , , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře