V pondělí začnou v Karlových Varech nová dopravní omezení

Od pondělí 17. července budou v Karlových Varech platit tři nová dopravní omezení

Výstavba nového úseku cyklotrasy a úprava křižovatky ulic Západní a Šumavská si vyžádá nejprve úplnou uzavírku části Západní ulice, později pak uzavírku Šumavské. Mostní prohlídka a dokončení dílčích oprav uzavřou na dva týdny Ostrovský most, resp. celou soustavu mostních objektů nad železniční tratí, Ohří a průtahem městem. Jednodenní uzavírka Kollárovy ulice proběhne v souvislosti se změnou dopravního režimu a zjednosměrněním komunikace u ZŠ J. A. Komenského.

ZÁPADNÍ – ŠUMAVSKÁ

V lokalitě začala výstavba nového úseku cyklotrasy a stavební úprava křižovatky ulic Západní a Šumavská.

V rámci stavby bude protažena stezka pro cyklisty od železničního přechodu (přejezdu) až po vyústění v ulici Bečovská a na druhé straně na parkovišti v ulici Krymská. Úprava křižovatky zajistí plynulejší dopravu, vzniknou zde odbočovací a připojovací pruhy pro zrychlení dopravy. Na parkovišti v Bečovské bude zřízeno 14 nových kolmých parkovacích stání.

Od 10. července zde provádí zhotovitel přípravné práce, pravý chodník od kolejí směr Šumavská již byl odstraněn a v místě bude vytvořeno provizorní rozšíření komunikace pro obousměrný provoz od přejezdu do Šumavské ulice.

Harmonogram dopravního omezení

  • I. etapa 17. 7. – 25. 8.: úplné uzavření části Západní ulice za křižovatkou s ul. Šumavská směrem do centra. Objízdná trasa bude vedena ze Západní ulice přes Šumavskou a Charkovskou.
  • II. etapa 26. 8. – 29. 9.: uzavření levé poloviny ulice Západní od křižovatky s ulicí Šumavská a úplná uzavírka Šumavské. Doprava bude vedena po nově zhotovené části Západní ul., část ulice Šumavská bude úplně uzavřena.
  • III. etapa 29. 9. – 10. 11.: práce na parkovacích stáních

Zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost KV Realinvest s.r.o. za nabídkovou cenu 10,6 mil. Kč bez DPH.

OSTROVSKÉ MOSTY

Úplná uzavírka soustavy Ostrovských mostů proběhne od 17. 7. do 26. 7. V tomto termínu proběhnou dokončovací práce po nedávné opravě, zejména dilatace a sanační opravy podhledu. Uskuteční se rovněž mimořádná prohlídka mostních objektů za použití mostní prohlížečky.

KOLLÁROVA ULICE

Z důvodu zajištění větší bezpečnosti pohybu dětí a dalších chodců v bezprostředním okolí ZŠ J. A. Komenského komfortního parkování v souladu s předpisy a prostorovými parametry komunikace v ulici Kollárova bude provedeno zjednosměrnění ulice, a to ve směru od okružní křižovatky se Starou Kysibelskou. Úprava dopravního režimu bude zajištěna instalací svislého a vodorovného dopravního značení, v úsecích, kde je nežádoucí stání vozidel, budou rozmístěna betonová svodidla. Úprava by měla být provedena během jednoho dne. Náklady na toto opatření jsou cca 300 tisíc Kč.

Nový dopravní režim: Ulice Kollárova bude od kruhového objezdu jednosměrná, výjezd bude možný buď ulicemi Čechova – V. Huga směr Lidická nebo ulicemi Blahoslavova či Kollárova s výjezdem na Starou Kysibelskou.

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře