Studie - Kde mohou v kraji vzniknout malé vodní nádrže

​Karlovarský kraj se v budoucnu zaměří na opatření, která řeší snížení dopadu sucha v území.

Nechal proto zpracovat přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží, jež pomohou akumulovat vodu ve vyb​raných oblastech regionu a přispět tak k prevenci proti výskytu povodní či sucha.

„V posledních letech cítíme čím dál větší potřebu začít se přizpůsobovat změně klimatu, která se vyznačuje střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod a dlouhých období sucha. Jedním z adaptačních opatření je proto výstavba malých vodních nádrží. Ty mohou bezpečně odvádět povodňové průtoky a zároveň jsou důležitým krajinotvorným prvkem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karel Jakobec. 

Přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží připravila společnost EKOTOXA s. r. o.  Ta vytvořila tzv. prostorovou analýzu, kterou následně využila pro výběr lokalit k projekci a realizaci těchto nádrží. „Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen návrhy takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil Karel Jakobec. Studie zahrnuje 2034 lokalit s výměrou do 2 hektarů a výškou hráze do 2,5 metru. Stavba takových vodních nádrží je totiž podmíněna pouze ohlášením vodoprávnímu úřadu.

Prostorová analýza s návrhy malých vodních nádrží vycházela z velkého množství odborně zpracovaných vstupních dat, z digitálního modelu terénu, z územních, dopravních, technických či přírodních limitů v řešené oblasti. Hlavní prioritou při upřesnění konečného návrhu vhodných lokalit bylo, aby se tyto oblasti nacházely na pozemcích ve vlastnictví státu, kraje či obcí. „Počítáme s tím, že by navržené lokality pro malé vodní nádrže mohly využít hlavně obce při územním plánování a pro plánování v oblasti zadržení vody v krajině našeho regionu,“ dodal Karel Jakobec. Konečné návrhy a podrobné informace Karlovarský kraj zveřejnil na svých webových stránkách

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře