Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj zůstává regionem s nejnižší mzdovou úrovní – Ve 3. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců oproti stejnému období předchozího roku o 6,6 %, reálně však zaznamenala pokles o 1,3 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se meziročně mírně snížil.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 37 164 Kč, což je o 6,6 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (42 658 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 494 Kč, tj. o 12,9 %. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (51 925 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 8,0 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2023 o 1,3 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR kromě Ústeckého kraje, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze a Moravskoslezském kraji třetí největší.

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 3. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 033,6 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,1 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 3. čtvrtletí 2023 ve většině krajů k meziročnímu poklesu. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v Pardubickém kraji (o 1,2 %). V našem kraji činil tento pokles 0,5 %, a to společně s krajem Moravskoslezským a Libereckým. Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,2 %), vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji (o 0,9 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná měsíční mzda v Karlovarském kraji 36 444 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 484 Kč, tj. 7,3 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 11,7 %, reálně tak mzda klesla o 3,9 %.

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 031,3 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,3 tis zaměstnanců. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku tak došlo k mírnému poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,1 %.

Zdroj: ČSÚ / Další informace: Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2023

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře