Stavební povolení v Karlovarském kraji
Pokles vydaných stavebních povolení v Karlovarském kraji – V 1. pololetí roku 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 984 stavebních povolení, což je o 148, tj. o 13,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 3,7 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k významnému poklesu této hodnoty, a to dokonce nejvíce ze všech regionů ČR (o 41,2 %).

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2023 vydáno celkem 39212 stavebních povolení. Meziročně došlo k poklesu počtu stavebních povolení ve všech regionech ČR bez výjimky, přičemž v Karlovarském kraji byl tento pokles v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší (o 13,1%).

Více se snížil počet vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku již pouze v kraji Libereckém (15,6%), Jihomoravském a Středočeském (15,3; resp. 13,7%). Nejnižší meziroční pokles zaznamenalo Hl. město Praha (o3,1%).

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. pololetí roku 2023 celkem 984 stavebních povolení, což je o 148, tj. o 13,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku se tak náš kraj podílel 2,5 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (46,1 %).

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejvíce stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Karlovy Vary (379), naopak nejméně jich obdrželi tradičně obyvatelé okresu Sokolov (238).

V karlovarském okrese poklesl meziročně počet vydaných stavebních povolení nejvíce, a to téměř o pětinu (17,8 %), naopak nejmenší meziroční snížení tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (o8,9%).

Nejvíce stavebních povolení na výstavbu bytových budov bylo vydáno tradičně v okrese Karlovy Vary (116), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na výstavbu inženýrských staveb evidovaly stavební úřady v okrese Cheb (177).

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2023, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice celkem 286,8 mld. Kč ave srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak doznala nárůst o 6,7 %. Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím uplynulého roku zaznamenán v osmi regionech ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu navýšení, a to o více než dvě pětiny, došlo v Olomouckém kraji (40,5 %). Karlovarský kraj byl naopak jedním ze šesti regionů ČR, ve kterých orientační hodnota staveb meziročně poklesla. V našem regionu byl meziroční propad v mezikrajském srovnání dokonce nejvyšší (o41,2%). 

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadaly v Karlovarském kraji více než dvě pětiny na bytovou výstavbu (40,9 %), více než třetina na stavby inženýrské (34,3 %) a téměř čtvrtina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou nebytových budov (24,8 %).

Významný pokles orientační hodnoty staveb v našem regionu  byl ovlivněn zejména údaji za okres Cheb, ve kterém poklesla hodnota tohoto ukazatele nejvíce, atoo více než polovinu (o 54,3 %). Naopak nejnižší meziroční pokles, oméně než desetinu, doznala ve srovnání se stejným obdobím minulého roku orientační hodnota staveb v okrese Sokolov (o9,9%).

Další výrazný meziroční pokles, více než třetinový, zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení. Ta dosáhla ve sledovaném období výše 3 723 tis. Kč a v mezikrajském srovnání tak byla po jihočeském regionu druhá nejnižší. Naopak nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (17 291 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem.

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře