Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci července 2023 celkem 8 044 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 337 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,07 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,32 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 7. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 044 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 337, tj. 91,2 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 175 tj. o 2,2 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,2 %, tj. 4 523). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 301 (3,7 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 881 osob se zdravotním postižením.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59 (35,5 %) všech uchazečů o zaměstnání. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,3 let a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 488 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 30,9 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 15,6 % (z 2 152 k 31. 7. 2022 na 2 488 k 31. 7. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,2 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,1 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 25,6 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 772 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 103 tj. o 6,2 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (720 tj. 40,6 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 204 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,07 %. Po Ústeckém (5,41 %), Moravskoslezském ( (4,88 %) a Jihomoravském (4,15 %) kraji se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,52 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Jihočeském (2,57 %) a ve Zlínském kraji (2,66 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,73 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 67. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Brno-město, Ostrava, Děčín a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,16 %), který se umístil na 43. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

V 76 okresech ČR se počet nezaměstnaných v červenci 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Zlín (o 10,6 %) a Chrudim (o 9,5 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenám pouze v okrese – Prachatice (o 0,2 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější pak v okrese Sokolov (o 2,9 %).

K 31. 7. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 081 volných pracovních míst, z toho 781 pro absolventy a mladistvé a 177 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 107 míst, tj. o 1,8 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,22, resp. 2,66). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,32, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,42 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,34) a Plzeňském kraji (0,55).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,53 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,06 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře