Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní
Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – Ve 2. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců oproti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně však zaznamenala pokles o 3,5 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se meziročně velmi mírně snížil.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 37 072 Kč, což je o 7,2 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (43 193 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 6 121 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (52 833 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 11,1 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2023 o 3,5 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze a Olomouckém kraji  třetí největší.

  1. k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 2. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 044,0 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,6 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 2. čtvrtletí 2023 v naprosté většině krajů k meziročnímu poklesu. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 1,1 %). V našem kraji činil tento pokles (0,1 % společně s Jihomoravským a Středočeským krajem). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,7 %), vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji (o 1,2 %).

V 1. pololetí 2023 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji o 7,6 % oproti stejnému období minulého roku a dosáhla tak hodnoty 36 044 Kč.

Od počátku roku 2023 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 032,9 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2022 tak došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,1 %.

Zdroj: ČSÚ / Průměrné mzdy – 2. čtvrtletí 2023

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře