Vývoj bytové výstavby v Karlovarském kraji
Vývoj bytové výstavby v Karlovarském kraji – V 1. pololetí 2023 byla v Karlovarském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba 479 nových bytů, což představuje meziroční pokles o 10,6 %. Naopak u dokončených bytů došlo k mírnému meziročnímu nárůstu o 2 % na 359 bytů.

V České republice byla v 1. pololetí 2023 zahájena výstavba 18 107 bytů, což bylo o pětinu (o 20,2 %) méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zahájených bytů se snížil ve všech krajích. Největší meziroční pokles zaznamenal Olomoucký kraj, kde se zahájená výstavba snížila téměř o polovinu (o 48,7 %). Naopak nejlépe si vedl Královéhradecký kraj, kde byla zahájena výstavba jen o 22 bytů méně než ve stejném období předchozího roku.

V Karlovarském kraji byla v 1. pololetí 2023 zahájena výstavba celkem 479 bytů, přičemž meziroční propad činil 10,6 %. Jde tak o šestý nejnižší meziroční pokles počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR. Zahájená bytová výstavba kraje se na celorepublikovém počtu zahájených bytů podílela 2,6 %, což kraj řadilo v rámci ČR na poslední příčku.

V Karlovarském kraji bylo nejvíce zahájené bytové výstavby v okrese Karlovy Vary (47,6 % všech zahájených bytů v kraji), nejčastěji se jednalo o byty v nových bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (16,1 % všech zahájených bytů v kraji).

V České republice bylo v prvních šesti měsících roku 2023 dokončeno 17 896 bytů, oproti stejnému období předchozího roku se tak dokončená bytová výstavba mírně zvýšila, a to o 2,9 %. Meziročně se počet dokončených bytů zvýšil ve většině krajů, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Libereckém (o 24,6 %). Naopak nejvýraznější pokles počtu dokončených bytů oproti 1. pololetí roku 2022 vykázal Olomoucký kraj, kde došlo k propadu o více než třetinu (o 36,3 %).

V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2023 dokončeno celkem 359 bytů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 2 % nárůst. Jedná se o nejnižší navýšení v rámci celé ČR a na celorepublikový průměr nedosahuje o 0,9 procentního bodu. Necelých 76 % všech dokončených bytů v Karlovarském kraji se nachází v nové výstavbě.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (231 bytů, tj. 64,3 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (45 bytů, tj. 12,5 % všech dokončených bytů). Meziročně došlo k nárůstu počtu dokončených bytů v okrese Karlovy Vary (o 19,1 %), naopak v okrese Sokolov bylo ve sledovaném období dokončeno o 40 % bytů méně než před rokem.

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře