Studujte vysokou školu v Karlových Varech. Bakalářský profesní studijní program Kinantropologie – wellness specialista

Studujte vysokou školu v Karlových Varech, ZČU bude do oboru kinantropologie – wellness specialista přijímat žáky do prvního ročníku.

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni připravilo ve spolupráci s magistrátem města Karlovy Vary a s Krajským úřadem Karlovarského kraje bakalářský profesní studijní program Kinantropologie – wellness specialista.

Jak už název napovídá, studium bude zaměřeno na pohyb člověka a jeho optimální využití ve prospěch lidského zdraví. Absolventi budou připraveni nejen přispět k doplnění služeb komplexní lázeňské péče, ale také poskytovat obyvatelům regionu a jeho návštěvníkům služby v oblasti zdravotně a kondičně orientovaných pohybových programů a pohybové rekreace.

Studenti se během studia budou připravovat v základních biomedicínských disciplínách, jako jsou anatomie a fyziologie, získají znalosti z věd o pohybu člověka, naučí se systematické odborné práci, ale hlavně je čeká řada činností praktického charakteru. Od kondiční přípravy a fitness přes moderní pohybové formy, aplikované plavání, indoor a outdoor pohybové aktivity až k nutričnímu poradenství, masírování či základům fyzioterapie. V každém semestru stráví více než 100 hodin na praxích u partnerů studijního programu, kterými jsou například Karlovarská krajská nemocnice, Imperial Karlovy Vary či SK KONTAKT Karlovy Vary. A protože se v dnešní době poskytnutí kvalitní služby neobejde bez znalosti cizího jazyka, čekají na studenty čtyři hodiny angličtiny a němčiny týdně s důrazem na jejich budoucí uplatnitelnost v péči o zahraniční klientelu.

Studijní program budou zajišťovat pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu z Plzně, ale významný podíl budou mít i odborníci z praxe, kteří v současné době již působí v různých institucích v Karlových Varech.

Místem výuky bude budova bývalého Reálného gymnázia na nábřeží Jana Palacha, ve které nyní probíhají intenzivní úpravy, aby v září letošního roku mohli studium zahájit první studenti. Mělo by jich být kolem třiceti a projdou přijímacím řízením, které bude zahájeno v červnu. Uchazeči o studium budou muset prokázat základní znalost německého nebo anglického jazyka a úspěšně složit přijímací zkoušku z biologie člověka v rozsahu učiva gymnázia.

Zdroj a foto: IP Karlovarského kraje

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře