Bytová výstavba v Karlovarském kraji, Bydlení, stavebnictví, Zprávy Karlovarsko

Bytová výstavba v Karlovarském kraji – V 1. čtvrtletí roku 2023 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 225 nových bytů, z toho téměř polovina v nových bytových domech (44,4 %)

V mezikrajském srovnání zaznamenal Karlovarský kraj v počtu nově zahájených bytů mírné navýšení, a to pouze o 2,3 %. Ve stejném období bylo v našem kraji dokončeno 129 bytů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 propad tohoto ukazatele o více než čtvrtinu (o 28,3 %)

V 1. čtvrtletí roku 2023 poklesla v ČR zahájená výstavba bytů o12,2%. Počet zahájených bytů se meziročně  snížil ve více než polovině regionů ČR, přičemž největší pokles zaznamenal Pardubický kraj (o59,2%). Naopak nejvýznamněji, ovíce než otři čtvrtiny, vzrostla zahájená bytová výstavba v kraji Královéhradeckém (o 78,5 %).

V našem regionu byla v 1. čtvrtletí roku 2023 zahájena výstavba celkem 225 bytů, což je o 5 bytů více než ve stejném období roku 2022. Karlovarský kraj byl jedním ze šesti regionů, ve kterém byl zaznamenán meziroční nárůst tohoto ukazatele, i když velmi mírný (o 2,3 %).  Méně vzrostl počet zahájené bytové výstavby již pouze v Jihočeském kraji (o1,2%).

Více než polovina bytové výstavby (57,3 %) v našem kraji byla zahájena v okrese Cheb. Nejčastěji se jednalo o výstavbu bytů v nových bytových domech. Nejnižší počet zahájených bytů vykázal opět okres Sokolov (26 bytů, resp. 11,6 % všech zahájených bytů v kraji).

V 1. čtvrtletí roku 2023 došlo v ČR k poklesu nejen zahájené bytové výstavby, ale meziroční snížení zaznamenala také výstavba dokončených bytů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 vzrostl počet těchto bytů pouze ve4 regionech ČR, přičemž nejvíce v Jihomoravském kraji (o44,0%).

Nejvýznamnější pokles dokončené bytové výstavby naopak zaznamenal v mezikrajském srovnání plzeňský region (o42,6%). Celkově se v ČR oproti stejnému období minulého roku snížil počet dokončených bytů o více než desetinu (o10,4%).

V Karlovarském kraji bylo v 1. čtvrtletí roku 2023 dokončeno celkem 129 bytů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku více než čtvrtinový pokles (o 28,3 %). Přes dvě třetiny dokončených bytů se ve sledovaném období v našem kraji nachází v nových rodinných domech (68,2 % všech dokončených bytů), což představuje v mezikrajském srovnání sedmý nejvyšší podíl dokončených bytů v nových rodinných domech v rámci celé ČR (průměr ČR = 56,5 %).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (66 bytů, tj. 51,2 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně těchto bytů se nacházelo v okrese Sokolov (23 bytů, tj. 17,8 % všech dokončených bytů v kraji). Meziročně došlo k poklesu počtu dokončených bytů ve všech okresech našeho regionu, přičemž v okrese Sokolov se snížil počet těchto bytů ve srovnání s předchozím obdobím nejvíce, a to dokonce o více než polovinu (o 52,1%).

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře