Sčítání lidu 2021 na Karlovarsku

Na území desítek států, včetně většiny členů Evropské unie, se letos uskuteční sčítání lidu. U nás začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji regionů.

Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Bez solidních dat se neobejde plánování sociální péče ani dopravy

Velkou výzvou napříč celou Českou republikou bude v následujících letech stárnutí obyvatelstva, které se nevyhne ani Karlovarskému kraji. Podíl občanů starších 65 let se jen za posledních deset let v Karlovarském kraji zvýšil ze 14,1 % na 20,4 %. Zdravotní potíže a omezení, která s věkem přicházejí, si vyžádaly i razantní nárůst poptávky po pečovatelských službách.

Stačilo pouhých osm let, aby se počet osob, kterým byla pečovatelská služba poskytnuta, zvýšil o 51 %. Předpokládané změny věkové struktury obyvatel se tak v konečném důsledku projeví ve vzrůstajících nárocích na krajské rozpočty, a to zejména v oblasti zvýšení nákladů na zdravotnictví a sociální služby pro seniory. Právě údaje ze sčítání dávají odpovědným institucím ověřená data, podklady a argumenty, na jejichž základě mohou začít s rozšiřováním sítě poskytované péče právě v těch částech kraje, kde jsou nejvíce potřeba. Výsledkem pak může být například nový hospic v Nejdku. „V roce 2018 byl v Nejdku otevřen kamenný hospic, který je součástí zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS. Pro klienty je zde připraveno 23 lůžek paliativní péče,“ uvádí Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Data ze sčítání hrají důležitou roli i v oblasti dopravy. Karlovarský kraj je sice, co se rozlohy týče, druhým nejmenším v republice, to však neznamená, že potřeba kvalitní dopravní sítě pro všechny skupiny obyvatelstva je menší než v ostatních krajích. Stejně jako další kouty republiky stojí i Karlovarský kraj před specifickými překážkami. Měnící se struktura rodin, pluralita životních stylů či postupný přesun obyvatelstva z venkovských oblastí do „druhých prstenců“ okolo větších měst (Jenišov, Mírová) – to vše jsou faktory, které je při plánování dopravní obslužnosti třeba brát v potaz. V roce 2020 například přibyl sobotní večerní vlakový spoj z Prahy do Chebu, zásadní inovací pak prošel systém nákupu vlakových jízdenek IDOK, které jde nově nahrát nejen na In Kartu ČD, ale i na Karlovarskou kartu. „Od 1. září 2020 jezdí nově rychlovlak Pendolino i do Karlových Varů. Dosud jezdil pouze do Chebu a do Františkových Lázní. Nová data o dojížďce a vyjížďce ze Sčítání 2021 mohou dobře posloužit k dalšímu vylepšení dopravy v našem kraji,“ dodává Jaroslava Šenitková.

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře