Navrhněte kandidáty na udělení čestného občanství a ceny města Karlovy Vary

Občané Karlových Varů mohou do poloviny ledna předkládat nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a Čestného občanství města Karlovy Vary

Která osobnost vás v loňském roce zaujala natolik, že by si zasloužila nejvyšší městské ocenění? Dejte nám vědět o výjimečných lidech a jejich výjimečných činech. Nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství, včetně podrobného odůvodnění, je možné podávat písemně do 15. ledna 2023, a to prostřednictvím Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Karlovy Vary.

Předávání ceny města a čestného občanství se obvykle odehrává v průběhu slavnostního večera při Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, případně při jiné významné společenské události.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:
 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti
Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary

Adresa pro podávání návrhů:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář primátorky, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře