Mg.A. Michaela Moc Káčerková, M. Mus.

Rada města Karlovy Vary včera jmenovala novou ředitelku Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Je jí Mg.A. Michaela Moc Káčerková, M. Mus., známá v hudebním světě jako koncertní varhanice, ale také jako zakladatelka ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, který pořádá od roku 2014. Má tak zkušenosti nejen výkonné umělkyně, ale také umělecké manažerky. Funkce se ujímá k 1. červnu letošního roku.

Před hlasováním rady se nová ředitelka jejím členům osobně představila, uvedla, že má ke Karlovým Varům silný vztah, má tu rodinné zázemí. Ve své koncepci si uvědomuje tlak na veřejné rozpočty a uvádí možnosti dalšího externího financování, ať už sponzorského, grantového nebo dotačního. Chce orchestr také zviditelnit spoluprací s médii, která se zaměřují na klasickou hudbu, jako je například Český rozhlas.

Po hlasování uvedla primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA: Jsem velmi ráda, že se výběrového řízení na pozici ředitele našeho Karlovarského symfonického orchestru přihlásilo tolik výborných, odborně zdatných uchazečů, včetně jednoho zahraničního. Je tedy vidět, že náš orchestr má dobré jméno i v Evropě. Novou ředitelkou orchestru se od 1. června stane Michaela Moc Káčerková, která má skvělý vztah k našemu městu a její koncepce byla také smysluplná. Aktuálně působí jako umělecká ředitelka významného mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera. Poprvé v historii orchestru také usedne za jeho ředitelský stůl žena, velmi jí gratuluji ke jmenování a přeji jí mnoho úspěchů. Pro zvolení nové ředitelky hlasovala výběrová komise jednohlasně. Dovolila bych si také poděkovat všem uchazečům za jejich zájem o místo ředitele orchestru. Poděkování patří i členům výběrové komise, která byla sestavena z významných jmen a odborníků v oblasti klasické hudby a hudebního managementu.“

Do městem vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 10 uchazečů, v době před otevíráním obálek 1 uchazeč z výběrového řízení odstoupil. Na prvním jednání výběrové komise 7. května byly otevřeny přihlášky a byla posouzena jejich formální správnost. Členové hodnotící komise obdrželi materiály k jednotlivým uchazečům a byl stanoven časový rámec pro seznámení se s těmito materiály. Na druhém jednání 18. května proběhla diskuse nad životopisy a předloženými koncepcemi dalšího rozvoje příspěvkové organizace KSO. Komise rozhodla, kteří uchazeči budou pozváni k osobním pohovorům. Na třetím jednání 25. května hodnotící komise posuzovala 4 pozvané uchazeče. Na základě posouzení doručených materiálů (curriculum vitae, koncepce) a výsledků ústních pohovorů jednomyslně doporučila radě města jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace KSO paní MgA. Michaelu Moc Káčerkovou, M. Mus.

Hodnotící komise byla jmenována radou města 27. dubna ve složení:

  • MgA. Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR
  • Mgr. Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla opery a baletu
  • MgA. František Jeřábek, pedagog Konzervatoře Brno, první trombonista orchestru Janáčkovy Opery Národního divadla v Brně
  • MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie
  • Mgr. Martin Ondráček, koncertní mistr, vedoucí skupiny violoncell Karlovarského symfonického orchestru
  • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary;
  • Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary;
  • Prof. PhDr. Jiří Štilec, Csc., vedoucí katedry hudební produkce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
  • Vlasta Vodičková, manažerka Karlovarského symfonického orchestru

Více informací o nové ředitelce KSO si můžete přečíst zde: http://www.kacerkova.com/

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary / foto: kacerkova.com

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře