Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce
V 1. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 490 stavebních povolení, což je o 46, tj. o 8,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,844 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k mírnému poklesu této hodnoty o 1,5 %.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2021 vydáno celkem 19 624 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení jejich počtu ve většině regionů ČR. Karlovarský kraj byl jedním z pěti krajů, které zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku jejich pokles, a to  o 8,6 %.

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (3 863). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 16,7 % Liberecký region následovaný Hl. městem Prahou (12,7 %) a Ústeckým krajem (7,4 %).  

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. čtvrtletí roku 2021 celkem 490 stavebních povolení, což je o 46, tj. o 8,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (46,1 %).

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Sokolov (106), naopak nejvíce jich získali obyvatelé okresu Cheb (197). Ten současně ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku vykázal jako jediný nárůst celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 13,2 %.

Nejvíce stavebních povolení bylo v okrese Cheb vydáno na inženýrské stavby (93). Zbývající dva okresy Karlovarského kraje zaznamenaly meziročně v počtu vydaných stavebních povolení pokles. V okrese Sokolov bylo oproti stejnému období minulého roku vydáno o 3,6 % stavebních povolení méně, zatímco v okres Karlovy Vary vykázal pokles o více než čtvrtinu (o 25,8 %).

Orientační hodnota staveb za 1. čtvrtletí roku 2021, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 102,53 mld. Kč, v porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku tedy o 13,4 % více. Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve většině regionů ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu navýšení došlo v Libereckém kraji, a to téměř o dvojnásobek (o 98,3 %). Naopak nejvíce se orientační hodnota staveb propadla meziročně  v Ústeckém kraji (téměř o 60,0 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina na nebytovou výstavbu (43,3 %), třetina na inženýrské stavby (33,0 %) a téměř čtvrtina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou bytových budov (23,6 %).

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k velmi mírnému poklesu orientační hodnoty staveb, a to o 1,5 %. Tento propad byl ovlivněn zejména údaji za okres Cheb, který zaznamenal snížení tohoto ukazatele o více než polovinu (o 55,5 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb, a to téměř pětkrát. Naopak dva zbývající okresy zaznamenaly významný nárůst této hodnoty, přičemž sokolovský téměř o čtvrtinu (o 24,0 %) a karlovarský dokonce o více než polovinu (o 54,4 %).

Mírný meziroční nárůst o 7,7 % zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení, která dosáhla ve sledovaném období výše 3 763 tis. Kč. V mezikrajském srovnání tak obsadila průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu sedmou nejnižší hodnotu pomyslného žebříčku.

Naopak nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (13 560 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána ve Středočeském kraji, kde dosáhla výše 2 824 tis. Kč.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře