Zástupci Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory diskutovali o transformaci kraje

Zástupci Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory diskutovali o transformaci kraje, lázeňství, o dopravě i o univerzitním vzdělávání v regionu

Finance na transformaci kraje, budoucnost dopravy v regionu a podpora lázeňství či vysokého školství – taková byla témata jednání představitelů vedení regionu a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Předseda Krajské hospodářské komory Tomáš Linda seznámil zástupce kraje s tím, že komora, jako zákonný zástupce podnikatelů hájící jejich zájmy, má v současnosti bezmála 300 členských firem v Karlovarském kraji, které zaměstnávají více než 20 tisíc pracovníků. Členové představenstva hospodářské komory se především zajímali o hodnocení strategických projektů, které mohou být financovány z Fondu spravedlivé transformace. „Karlovarský kraj během dubna vyhlásil veřejnou výzvu pro předkládání strategických projektů, které by mohly být financovány z tohoto fondu. Následně je posoudilo 20 externích hodnotitelů, kteří se k hodnocení projektů přihlásili a přiřadili jednotlivým akcím bodové ohodnocení vycházející z metodiky ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí. V závěrečném panelu hodnotitelů se znovu představily všechny projekty, jejichž konečný výběr schvaluje Regionální stálá konference, která je ustavena ve všech uhelných regionech. Projekty budou zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace, jehož konečnou podobu budou mít ministerstva hotovou na jaře 2022,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Ten rovněž upozornil na to, že kraje bohužel dosud neznají míru spolufinancování projektů jak ze strany firem, tak ze strany veřejné sféry.

Dalším společným tématem se stala podpora lázeňství a cestovního ruchu, což jsou oblasti, které se dosud velmi těžce vyrovnávají s následky koronavirové pandemie. Podle generálního ředitele společnosti Lázně Františkovy Lázně Josefa Ciglanského by bylo třeba navýšit podporu kraje na příspěvky pro návštěvníky ubytovacích zařízení v regionu. „Na tento program jsme vyčlenili 3 miliony korun, jsme ale připraveni program v průběhu roku dofinancovat,“ přislíbil hejtman.

Problémem, který tíží firmy i kraj, je nedobudovaná páteřní dopravní infrastruktura. „V první řadě se to týká dálnice D6, prioritní je ale také napojení na německou dálniční síť,“ zdůraznil předseda komory Tomáš Linda, který zmínil i nutnost elektrifikace přeshraniční železniční dopravy. Jak uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš, ještě v tomto roce by měla být na D6 ukončena stavba obchvatu Lubence a zahájena stavba přeložky v Krupé. Ředitelství silnic a dálnic připravuje i další části dostavby, kvůli majetkovému vypořádání nicméně přijdou úseky na území kraje na řadu jako poslední. Hejtman Petr Kulhánek také upozornil, že se plánuje setkání českého a německého ministra dopravy, přičemž jedním z témat by mělo být i to, že se napojení D6 na německou dálniční síť vrátí mezi priority spolkového plánu rozvoje dopravní infrastruktury.

Zástupci hospodářské komory a kraje řešili i možnosti vysokoškolského vzdělávání v regionu, především roli Západočeské univerzity v Plzni, která je klíčovým partnerem kraje, řeč byla také o budoucnosti regionálního zdravotnictví. Hospodářská komora ve spolupráci s krajem ustanoví pracovní skupinu, která se mimo jiné bude zabývat řešením nedostatku praktických lékařů v území, spoluprací se soukromými zdravotnickými subjekty i lázeňskou léčebnou péčí.

Zdroj: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře