Poplatky za odpad, Svoz odpadu, nakládání s odpadem,

Sokolov – Dvě vyhlášky upravující nakládání s odpady schválilo na posledním jednání před prázdninami zastupitelstvo města.

První z nich se týká místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Druhá je pak o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Obě vyhlášky muselo město přijmout v souvislosti s implementací nového zákona o odpadech a nabydou účinnosti od 1. ledna roku 2022.

Jakým způsobem se nové vyhlášky dotknou obyvatel města?

Nový zákon s sebou přináší několik zásadních změn, na základě kterých je řada povinností nově přenesena výhradně na obec. Zákon již neumožňuje stávající dobrovolnou smluvní účast občanů na systému svozu komunálního odpadu, ale případný výběr ukládá městu činit formou místního poplatku. Prostřednictvím první z vyhlášek Město Sokolov zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a správcem poplatku je nově Městský úřad Sokolov. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

Podle místostarosty Ladislava Sedláčka ale nejde pro občany města o nic zásadního. V podstatě se jedná o administrativní úkon. Poplatky za odvoz odpadu nebudou lidé hradit společnosti SOTES, ale městu. Tato platba se nově stane místním poplatkem. Občany tedy čeká povinnost ukončit smluvní vztah se společností SOTES Sokolov a přihlášení se k místnímu poplatku na Městském úřadu Sokolov. „Systém přechodu připravíme co nejjednodušší pro občany. Například majitelé rodinných domků změnu musí udělat sami, za sdružení vlastníků to bude řešit předseda, nebo správce majetku,“ uvedl místostarosta. Druhá vyhláška přesně upravuje obecní systém odpadového hospodářství, určuje například oddělené soustřeďování komunálního odpadu a druhy nádob, využívané pro třídění odpadu.

První z vyhlášek, tedy ta o místním poplatku, rovněž upravuje cenu za odvoz odpadu. Od 1. ledna příštího roku to v Sokolově bude 0,35 Kč za jeden litr. Navýšení tak bude znamenat pro čtyřčlennou rodinu zhruba sto korun na měsíc s ohledem na to, jak třídí. Město přitom bude stále na likvidaci komunálního odpadu doplácet kolem pěti milionů korun. Nyní je to přibližně 7,5 milionu korun.

Než návrhy nových vyhlášek vznikly, scházela se několik měsíců pracovní skupina pro odpady, v níž byli zastoupeni pracovníci příslušných odborů městského úřadu a společnosti SOTES, aby našli odpovídající řešení. Uskutečnil se rovněž průzkum, při němž bylo v souvislosti s touto problematikou využito dat od 4201 obyvatel města. Podle odborníků jsou úpravy nezbytné i kvůli tomu, že neustále roste (a stále poroste) cena za ukládání odpadu na skládce. Obecně řečeno, je stanovený limit na hlavu za danou cenu (letos 200 kg na člověka) a jakmile je překročen, cena se strmě až několikanásobně zvyšuje, stejně tak limit pro hmotnost uloženého odpadu bude v následujících letech každým rokem klesat.

Mohou lidé na odpadech ušetřit?

Podle místostarosty samozřejmě, že ano. A není to ani tak složité. Jednoduše řečeno, čím více v současnosti občan odpadu vytřídí, tím menší frekvenci svozu domovního odpadu potřebuje, a tedy méně zaplatí. Jedná se o nejsnadnější formu snížení plateb za ukládání směsného komunálního odpadu na skládce. „Rezervy ve třídění máme velké, což ukázal nedávný průzkum náhodně vybraných popelnic. Směsného komunálního odpadu v nich byla sotva třetina, zbytek byl odpad, který patřil úplně jinam. Například sklo či plasty,“ dodal.

Zdroj: Město Sokolov

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře