Karlovarský kraj podpoří činnost a vzdělávací aktivity Záchranného kruhu
Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, z. s. ve výši jeden milion korun. Podpoří tak dva projekty, které se zaměří nejen na realizaci vzdělávacích aktivit, ale také na jejich personální zajištění a provoz Internetového bezpečnostního portálu.

„Svět záchranářů kraj podporuje již dlouhodobě a my se k tomu velmi rádi hlásíme. Fungování tohoto centra vnímáme jako velmi přínosné v oblasti vzdělávání a prevence rizik, která vznikají z nejrůznějších životních situací. Záchranný kruh se stal v podstatě nedílnou součástí obecně vzdělávacího schématu v Karlovarském kraji,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Projekt s názvem „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ bude podpořen částkou 400 tisíc korun. Finance budou využity zejména na personální a materiální zajištění vzdělávacích aktivit pro děti, žáky, studenty a další skupiny obyvatel Karlovarského kraje, zaměřených na praktické zážitkové programy v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí. Dotace umožní rovněž nákup potřebného vybavení a vzdělávacích pomůcek.

Druhým projektem, který kraj podpoří částkou 600 tisíc korun, je „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2021 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“. Finanční prostředky mají být použity zejména na personální zajištění informačních, vzdělávacích a preventivně výchovných aktivit a na provoz Internetového bezpečnostního portálu. Dále na praktické vzdělávání obyvatelstva regionu a jeho specifických cílových skupin, dále pak na zajištění souvisejících osvětových a vzdělávacích pomůcek a materiálů v roce 2021.

„Svět záchranářů je unikátním projektem, o jehož vzdělávací akce je v našem kraji velký zájem zejména stran škol a školských zařízení. Kapacita bývá vždy zcela naplněna. Chápeme proto, že je potřeba finanční podpory, která umožní navýšení programové kapacity. S tím velmi úzce souvisí samozřejmě také posílení personální a materiální stránky věci,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Zdroj: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, foto: Svět záchranářů

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře