Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci února 2021 celkem 11 852 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 318 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných byl v Karlovarském kraji nejvyšší v rámci celé ČR a dosáhl hodnoty 6,02 %. Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,72 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 28. 2. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 852 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 318, tj. 95,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 2,7 % a meziročně dokonce o 89,8 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,0 %, tj. 5 928). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 472  (4,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 992 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 48,5 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,5 let a nezaměstnaní byli o 0,2 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 41,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 931). Téměř třetina (3 643, tj. 30,7 %) všech uchazečů o zaměstnání byla k poslednímu únorovému dni evidována na úřadech práce Karlovarského kraje maximálně tři měsíce.

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídky práce v Karlovarském kraji

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 703 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 1,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 671, tj. 45,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 532 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci února 2021 hodnoty 6,02 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,72 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (3,17 %) a Královéhradeckém kraji (3,34 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v únoru 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,70 %. V meziokresním srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo v pomyslném žebříčků okresů ČR.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,70 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 41 příček.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 48 okresech ČR. Největší pak v okresech Ústí nad Labem (o 4,4 %) a Jičín (o 4,1 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 28 okresech ČR, největší pak v okresech Tachov (o 2,5 %) a Jihlava ( 2,4 %). V okrese Hodonín nedošlo k meziměsíčnímu poklesu ani nárůstu.

Ve všech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, přičemž nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 3,9 %).

Na konci února 2021 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 361 volných pracovních míst, z toho 13,1 % pro absolventy a mladistvé a 2,6 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 2,4 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,67). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,72, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,78 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,94). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,39) a Plzeňském kraji (0,49).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,46 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,59 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře