Průměrná mzda v Karlovarském kraji

V 1. čtvrtletí 2021 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně tak doznala pokles o 0,4 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2021 činila v našem kraji 30 148 Kč, což je o 1,8 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (35 285 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 137 Kč. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (44 432 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,2 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2021 o 0,4 %.1) Stejný pokles mzdy byl zaznamenán již pouze v Plzeňském kraji. Ve většině regionů ČR zaznamenaly průměrné reálné měsíční mzdy meziroční nárůst.

V 1. čtvrtletí 2021 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 967,5 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 80,9 tisíc.

Dopad koronavirové krize na počty zaměstnanců se jeví jako plošný, meziroční pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech regionech České republiky. V Karlovarském kraji byl přitom tento pokles největší, a to o 5,5 %. Následovaly kraje Moravskoslezský (pokles o 2,8 %) a Ústecký (pokles o 2,0 %). Nejméně se snížil počet zaměstnanců ve Středočeském kraji (pokles o 0,2 %).

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Zdroj: Český statistický úřad

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře