Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2021 opět snížil, a to především důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci března 2021 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 292 094 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 3. 2021 celkem 292 094 obyvatel, z toho 147 858 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 454), nejmenší pak v okrese Karlovy Vary (o 314 osob).

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2021 doznal od začátku roku úbytek o 1 217 osob. Tento úbytek byl způsoben především vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 374 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu (157 osob).

Od 1. ledna do 31. března 2021 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 669 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 17 dětí, tj. o 2,5 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 113, tj. na 16,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 418, tj. 62,5 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (62,9 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (64,0 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (60,6 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 46 437 osob, což bylo o 16 190, tj. o 53,5 % více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo výrazně více osob (nárůst o 1 076), tj. o 111,3 % více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 043, mezi nimi bylo 1 160 mužů a 883 žen.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (35,7 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,3 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 1,5 %.

V 1. čtvrtletí 2021 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 93 sňatků, což je o 15,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,7 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 46,2 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 136 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 31, tj. o 18,6 %. Společný návrh na rozvod podalo 63 manželů (46,3 % všech rozvodů). Více než v 60ti % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. čtvrtletí 2021se na území České republiky přistěhovalo 19 106 osob a 7 215 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 994 obyvatel, z toho bylo 49,9 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 58,6 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 41,4 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 837 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 83,8 % všech vystěhovaných a do ciziny 16,2 %.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře