Otázky a odpovědí týkající se omezení pohybu v okresech Cheb a Sokolov

Přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi týkající se omezení pohybu v okresech Cheb a Sokolov zavedeného v důsledku šíření nákazy covid-19.

Potřebuji jet k lékaři z/do okresu Cheb/Sokolov. Jak to mám prokázat při policejní kontrole?

Návštěvu ambulantního zdravotnického zařízení lze doložit lékařskou zprávou, kartičkou na objednání se s datem a časem návštěvy a razítkem zdravotnického zařízení. Můžete si také nechat od lékaře zaslat sms s datem objednání a názvem zdravotnického zařízení, doporučení od praktického lékaře k návštěvě specialisty. 

Mám nastoupit na lázeňský rehabilitační pobyt (tzv. křížkové lázně), považuje se toto za nástup do zdravotnického zařízení?

Ano, poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče je  v souladu s vydaným krizovým opatřením vlády a podmínkami v něm uvedenými, můžete tedy lázeňskou léčebnou péči absolvovat. Taková cesta do okresů s omezeným pohybem obyvatel ale bude muset být prokázána při případné namátkové kontrole policistů před vstupem na uvedené území. 

Mohou do uzavřených okresů zajíždět zásilkové služby typu PPL, DPD…

V případě, že jde o výkon pracovní činnosti, je možné, aby pracovníci zásilkových služeb zajížděli do okresů Cheb a Sokolov. 

Budou moci firmy zajíždět k nakládkám a vykládkám do okresů Sokolov a Cheb?

I v tomto případě je zajíždění do obou okresů možné, řidiči však musí počítat s tím, že budou muset při namátkové kontrole prokázat účel pracovní cesty. 

Platí povinnost mít zdravotnickou roušku také pro děti v mateřských školách?

Děti v mateřských školách zdravotnické roušky mít nemusí. 

Trvalé bydliště mám v okrese Sokolov/ Cheb, bydlím ale v okrese Karlovy Vary(případně naopak), jak to budu prokazovat při případné kontrole?

Jakýmkoliv dokladem o přechodném pobytu, případně nájemní smlouvou apod. Vždy bude záležet na individuálním posouzení případu při namátkové kontrole. 

Jsem praktickým lékařem s působností po celém Karlovarském kraji. Bude mi umožněn pohyb i v okrese Cheb a Sokolov?

Samozřejmě, jedná se o cesty do práce, v případě kontroly jde o jednoduše prokazatelnou činnost. 

Jak je to při správě nemovitosti, která se nachází v uzavřeném okrese?

V případě nezbytné cesty týkající se správy nemovitostí v „uzavřených“ okresech je třeba při namátkové kontrole prokázat vlastnictví nemovitosti, dokument může být ofocený. 

Bydlím v uzavřeném okrese, ale do Karlových Varů budu dojíždět za prací. Mohu tu i nakupovat, nebo mě potvrzení opravňuje jen k cestě do práce?

Potvrzení opravňuje k cestě do práce, zvažte, jestli je nezbytně nutné nakupovat mimo okres Cheb/Sokolov. 

Jak se bude řešit soudem stanovená střídavá péče, když jeden z rodičů bydli v uzavřeném okrese?

Rodiče by se měli prokázat rozhodnutím soudu, opět stačí „ofocený“ či naskenovaný dokument. 

Nejsem na tom finančně nejlépe, můžu někde získat požadované roušky/respirátory zdarma?

Karlovarský kraj bude mít k dispozici od státu 500 tisíc zdravotnických roušek pro obyvatele okresů Cheb a Sokolov zdarma, rozvážet je do obcí budou dobrovolní  i profesionální hasiči. Sledujte internetové stránky a další komunikační kanály obce/města, kde bydlíte. 

Jak to bude s dopravní obslužností mezi uzavřenými okresy?

Dopravní obslužnost zůstává zajištěna běžným způsobem, počítejte však s namátkovými kontrolami na vlakových a autobusových nádražích v „uzavřených“ okresech.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře