Karlovarský kraj podpoří činnost a vzdělávací aktivity Záchranného kruhu

Z dotačního programu na podporu obnovy stávajících a vzniku nových dopravních hřišť rozdělí Karlovarský kraj dotace ve výši 500 tisíc korun. V rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství bylo pro tyto účely vyčleněno 900 tisíc korun.              

​„Považujeme za důležité, aby byli žáci vzděláváni v dopravní výchově již od dětských let. Proto byla dotace určena pro ta dopravní hřiště, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy žáků 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. Aby byla zajištěna kvalita této výuky, je žádoucí a nutné, aby byla u stávajících dopravních hřišť provedena potřebná modernizace, případně abychom podpořili výstavbu nových hřišť,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Bureš. (ODS) 

Na krajský úřad byly doručeny dvě žádosti, obě splňovaly podmínky pro udělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v daném programu. Na finanční podporu se tak může těšit Asociace Záchranný kruh v Karlových Varech, která peníze využije na zakoupení garážového modulu se specifikací vhodnou pro celoroční provoz a zajistí tak kvalitní zázemí a bezpečné uskladnění inventáře. Druhým žadatelem byla Správa městských sportovišť z Mariánských Lázní, ta využije dotaci na doplnění a zkvalitnění zázemí a zlepšení kvality výuky dopravní výchovy pro 4. třídy základních škol v Mariánských Lázních a okolních obcích. Maximální výše jedné dotace byla stanovena na 250 tisíc korun.              

Téma dopravní výchovy je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na obnovu stávajících a vznik nových dopravních hřišť Karlovarský kraj přispívá ze svého rozpočtu každoročně.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře