Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
V roce  2021 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 944 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 30,0 %. Jedná se o třetí největší nárůst v rámci celé ČR. Ve stejném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno 611 bytů, což bylo o 62 bytů, tj. o 11,3 % více než v předcházejícím roce.

V České republice byla v roce 2021 zahájena výstavba 45 244 bytů, což je o 28,3 % více než minulém roce. V porovnání s rokem 2020 se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů ČR. Největší meziroční nárůst byl vykázán v Hlavním městě Praze, kde se zahájená výstavba více než zdvojnásobila, a to zejména díky intenzivní výstavbě bytů v bytových domech. Pokles bytové výstavby zaznamenaly pouze Olomoucký a Plzeňský kraj.

V Karlovarském kraji byla v roce 2021 zahájena výstavba celkem 944 bytů, což je o 30,0 % více než v roce 2020. Jde tak o třetí největší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje kraj o 1,7 procentního bodu. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 2,1 % celorepublikové výstavby.

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů zahájeno v okrese Karlovy Vary (479 bytů, tj. 50,7 % všech zahájených bytů v kraji). Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov a to pouhých 12,2 % všech zahájených bytů v kraji. Zahájená výstavba vzrostla meziročně relativně nejvíce v okrese Cheb, a to o 44,0 %.

V nových rodinných domech v kraji bylo zahájeno 496 bytů, přičemž meziroční nárůst činil 33,3 %. Tyto byty se na zahájené výstavbě v Karlovarském kraji podílely více než polovinou.

V České republice bylo v roce 2021 dokončeno 34 641 bytů, oproti minulému roku se tak dokončená bytová výstavba nepatrně zvýšila o 0,7 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů v osmi krajích, nejvíce v Kraji Vysočina (+20,2 %). Nejvýraznější pokles počtu dokončených bytů oproti roku 2020 byl zaznamenán v Olomouckém kraji (−13,2 %).

V Karlovarském kraji bylo ve sledovaném období dokončeno celkem 611 bytů, což oproti loňskému roku představuje nárůst (o 11,3 %). Jedná se o páté nejvyšší navýšení v rámci celé ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 10,6 procentního bodu. Více než 60 % všech dokončených bytů v našem kraji se nachází v nových rodinných domech.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (294 bytů, tj. 48,1 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (114 bytů, tj. 18,7 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo nejčastěji o byty v nových rodinných domech.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře