Průměrná mzda v Karlovarském kraji
Ve 4. čtvrtletí 2021 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 3,9 %, reálně však zaznamenala pokles o 2,1 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2021 činila v našem kraji 35 645 Kč, což je o 3,9 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (40 135 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 490 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (48 130 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 6,1 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2021 o 2,1 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly téměř všechny regiony ČR s výjimkou Zlínského kraje, kde došlo k minimálnímu nárůstu o 0,1 %. Nejvýrazněji se snížily mzdy v Plzeňském kraji, a to o 3,5 %.

Ve 4. čtvrtletí 2021 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 019 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 82 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 4. čtvrtletí roku 2021 k meziročnímu poklesu v krajích Moravskoslezském (o 1,0 %), Královéhradeckém (o 0,3 %) a Ústeckém (o 0,2 %). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 2,4 %), vysoký nárůst byl i ve Středočeském a Libereckém kraji (shodně o 1,2 %). V ostatních regionech rostly počty zaměstnanců do jednoho procenta.

V 1. až 4. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji 33 165 Kč a byla o 1 978 Kč vyšší než v roce 2020. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 6,3 %, což bylo mírně nad republikovou hodnotou 6,1 %. Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 3,8 %, reálně tak mzda v našem kraji vzrostla o 2,4 %.

Od počátku roku 2021 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 3 982,5 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2020 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 2,1 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře