Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci března 2021 celkem 11 948 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 397 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných byl v Karlovarském kraji nejvyšší v rámci celé ČR a dosáhl hodnoty 6,06 %. Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,68 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 948 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 397, tj. 95, % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 0,8 % a meziročně dokonce o 84,4 %. Téměř polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (49,9 %, tj. 5 965). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 457  (3,8 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 1 003 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 48,2 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,4 let a nezaměstnaní byli o 0,1 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 42,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (5 084). Téměř třetina (3 347, tj. 28,0 %) všech uchazečů o zaměstnání byla k poslednímu březnovému dni evidována na úřadech práce Karlovarského kraje maximálně tři měsíce.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 584 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 3,2 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 521, tj. 42,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 740 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci března 2021 hodnoty 6,06 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,82 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (3,00 %) a Královéhradeckém kraji (3,24 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v březnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,81 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo pomyslného žebříčku okresů ČR. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,78 %), který se umístil na 56. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 13 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okrese Most (o 3,4 %) a následovaly dva okresy našeho kraje – Sokolov (nárůst o 1,8 %) a Cheb (nárůst o 1,7 %). V 64 okresech ČR naopak doznal počet nezaměstnaných osob meziměsíčnímu snížení, největší pokles byl zaznamenán v okresech Pelhřimov (o 8,2 %) a Chrudim (o 8,1 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 454 volných pracovních míst, z toho 12,3 % pro absolventy a mladistvé a 3,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 2,1 %.

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídky práce v Karlovarském kraji

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,56). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,68, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,78 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,90). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,38) a Plzeňském kraji (0,45).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,43 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,54 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře