Stavební povolení v Karlovarském kraji
V 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 538 stavebních povolení, což je o 271, tj. o 12,0 % více než v předchozím roce. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 17,4 % na  8,4 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 3,3 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 vydáno celkem 90 961 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech ČR bez výjimky, přičemž nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání s rokem 2020 dosáhl s růstem 14,9 % Liberecký kraj, za ním následoval kraj Ústecký (nárůst o 12,9 %) a Karlovarský (nárůst o 12,0 %). Naopak nejnižší procentní meziroční navýšení počtu vydaných stavebních povolení zaznamenaly shodně kraje Středočeský a Jihočeský (o 1,5 %).

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 538 stavebních povolení, což je o 271, tj. o 12,0 % více než v předchozím roce. Na celkovém počtu těchto povolení vydaných v ČR se náš kraj podílel 2,8 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (46,4 %) a téměř třetina se týkala bytových budov (32,1 %).

Nejvíce stavebních povolení v kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary, naopak nejméně v okrese Sokolov

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (1 038), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 40,9 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (540), ve kterém současně došlo k jejich nejnižšímu meziročnímu nárůstu, a to o 6,5 %. Naproti tomu nejvyšší meziroční navýšení počtu vydaných stavebních povolení vykázal okres Cheb (nárůst o 16,1 %). Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (346), na inženýrské stavby pak v okrese Cheb (476).

Orientační hodnota staveb

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 521,3 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala více než třetinový nárůst (o 33,8 %). Jediným regionem, který vykázal meziročně snížení tohoto ukazatele, byl Ústecký kraj (pokles o 22,6 %). Naopak nejvýrazněji vzrostla orientační hodnota staveb ve srovnání s předchozím obdobím v Hl. městě Praze, a to téměř o 1,6násobek (o 155,9 %).

V Karlovarském kraji došlo ve srovnávaném období k růstu orientační hodnoty staveb téměř o pětinu (o 17,4 %) a ve sledovaném období tak vykázal náš region meziročně čtvrtý nejnižší nárůst orientační hodnoty staveb. Významný vliv na navýšení této hodnoty měl zejména okres Sokolov, kde byl zaznamenán významný meziroční nárůst orientační hodnoty staveb, a to o 39,2 %. Více než pětinové navýšení orientační hodnoty staveb ve srovnání s rokem 2020 zaznamenal také okres Karlovy Vary (růst o 21,8 %), zatímco v okrese Cheb se tato hodnota ve srovnání s uplynulým rokem téměř nezměnila.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 35,7 % na výstavbu bytů, 34,2 % na nebytovou výstavbu a 30,1 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (31 477 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 2 993 tis. Kč. V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 4,9 % na 3 322 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Na celorepublikový průměr tak karlovarský region nedosahuje o 2 409 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 560 tis. Kč.), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (1 478 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře