Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci srpna 2022 celkem 7 592 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 872 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,81 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,19 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 592 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 872, tj. 90,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 365 tj. o 5,1 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (57,2 %, tj. 4 341). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 291 (3,8 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 878 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci srpna 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 061 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,8 roku a nezaměstnaní byli o 0,5 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 46,5 % z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,5 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 800 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k mírnému nárůstu těchto uchazečů o 19 tj. o 1,1 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (748, tj. 41,6 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 621 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,81 %. Po Ústeckém (5,18 %), Moravskoslezském (4,88 %) a Jihomoravském kraji (3,99 %) se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,36 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,47 %) a Jihočeském kraji (2,50 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,53 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Brno, Děčín, Hodonín a Znojmo.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,62 %), který se umístil na 21. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech ĆR, nejvíce pak v okrese Praha – východ (o 13,1 %). V okrese Plzeň – jih zůstal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci na stejné hodnotě.

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýrazněji pak v okrese Karlovy Vary (o 8,3 %).

K 31. 8. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 390 volných pracovních míst, z toho 812 pro absolventy a mladistvé a 198 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala minimální meziměsíční nárůst.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,78, resp. 2,23). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,19, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,38 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,81). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,36) a Plzeňském kraji (0,49).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,44 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,84 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ – Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře