Představujeme vám politické subjekty kandidující v Karlových Varech

Komunální volby: Stručný souhrn a představení politických subjektů kandidujících v komunálních volbách v Karlových Varech

Hnutí Karlovaráci

Hnutí se v Karlových Varech začalo formovat koncem roku 2013 pod názvem „Karlovaráci“. Ten má vystihovat, že nejsme žádné shora řízené politické uskupení, které plní zadání svých šéfů. Hnutí vzniklo a vlastně se stále formuje zcela spontánně ze slušných občanů Karlových Varů, kterým není lhostejné, kam naše město směřuje. Jsme různorodá směsice lidí od učitelů a lékařů přes podnikatele, živnostníky i zaměstnance všech možných profesí. Máme mezi sebou nadšence kulturní i sportovní, ale především máme společný cíl, aby Karlovy Vary byly městem spokojených lidí.

 • Kandidátem hnutí Karlovaráci na primátora Karlových Varů se stal krajský a městský zastupitel a bývalý profesionální hokejista Václav Skuhravý.
 • Ten do zastupitelstva města poprvé kandidoval před čtyřmi lety z pátého místa kandidátky Karlovaráků a stal se zastupitelem města.
 • Mají mezi sebou nadšence kulturní, sportovní, lékaře, učitele ale především mají společný cíl. Vést Karlovy Vary tak, aby radnice už skutečně fungovala pro občany města.
 • Volební kampaň vedou nejdéle ze všech politických subjektů a v Karlových Varech je asi málo jedinců, kteří by o hnutí nic nevěděli.
 • V současné době je hnutí stabilizované a z jejich dosavadní činnosti je cítit nadšení a chuť věci v Karlových Varech měnit. Jejich program je rozmanitý, navíc vychází z reálných čísel a v podtextu je patrna konzultace s odborníky v jednotlivých oborech.
 • Na rozdíl od ostatních politických subjektů v Karlových Varech hnutí posiluje, a to především mezi mladými lidmi a rodinami s dětmi.

Volební program Karlovaráků vychází ze zkušenosti a znalosti místních poměrů. Volební program je pochopitelný pro všechny voliče a hlavně nabízí konkrétní vize.

Hnutí ANO 2011

Hlavním cílem hnutí je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a potřeby občanů.

 • Za Hnutí ANO bude v komunálních volbách 2022 svou pozici v čele města obhajovat pozici primátorky Andrea Pfeffer Ferklová, která působí i jako zastupitelka Karlovarského kraje.
 • Ta se do komunální politiky zapojila v roce 2018, kdy jako nestranický kandidát poprvé vedla kandidátku hnutí ANO. To volby ve městě vyhrálo a následně se mu podařilo sestavit i koalici, díky čemuž byla Andrea Pfeffer Ferklová zvolena primátorkou.
 • V komunálních volbách v roce 2018 hnutí ANO získalo 12 mandátů a nejvíce hlasů ze všech kandidátů získala Andrea Pfeffer Ferklová.
 • Hnutí Ano má v Karlových Varech svou stabilní voličskou základnu

Volební program ANO 2011 vychází ze zkušenosti a znalosti místních poměrů. Volební program je pochopitelný pro všechny voliče a hlavně nabízí konkrétní vize.

Karlovarská občanská alternativa (KOA)

Ještě do roku 2021 toto hnutí těžilo ze spojenectví se STAN, se kterým kandidovalo v mnoha volbách. Toto spojenectví trvalo pouze do chvíle, kdy krajskou podporu kandidatury do senátu za STAN získal Petr Kulhánek. To si současný senátor Jan Horník (STAN) nenechal líbit, a tak vzápětí celostátní výbor STAN rozhodl, že do senátu za STAN nebude v kraji kandidovat Petr Kulhánek, ale opět současný senátor Jan Horník.

 • Hnutí KOA se snaží po čtyřech letech v opozici přilákat voliče tím, že na předních místech kandidátní listiny obměnilo své dlouhodobě recyklované politiky a za lídra si zvolilo ženu, jejíž manžel “milionově” radí Městu Karlovy Vary a příspěvkové organizaci Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM).
 • Hlídač státu propojil smluvní vztahy manžela zastupitelky Michaely Tůmové v Karlových Varech s rozpočtem města Karlovy Vary. Z toho vyplynulo, že Ing. Vladimír Tůma disponuje uzavřenými smlouvami na poskytování poradenských služeb ve výši 1.108.360,– Kč.
 • Dále Hlídač státu propojil smluvní vztahy manžela zastupitelky Michaely Tůmové s rozpočtem příspěvkové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM). Tato městská organizace vyčlenila Ing. Vladimíru Tůmovi finanční prostředky ve výši 2.323.200,– Kč a opět ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb.

Redakce volební program Karlovarské občanské alternativy dohledala.

SPOLU

Hlavní slogan kampaně je „Restart pro Karlovy Vary“ a jak je zřejmé z volebních novin SPOLU, tak se jedná o Restart především v rovině ekonomického oživení města. Lídrem kandidátky je Jiří Vaněček, který na
sociálních sítích pravidelně zveřejňuje jednání na úrovni ministerských schůzek, kde se snaží předjednat zájmy Karlových Varů. Zásadní investice do rozvoje nelze z rozpočtu města realizovat, a tak se bez státních financí Karlovy Vary neobejdou.

V současné koalici má ODS v gesci odbor technický, odbor rozvoje a investic. V přímé podřízenosti příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

 • Náplavka, která byla v roce 2018 tématem a pouhou vizí v programu ODS, se stala realitou a v současné době se finišuje na jejím dokončení. Tento projekt získal podporu celé koalice.
 • Vřídlo, v gesci odboru rozvoje a investic bylo po mnoha letech přesunuto zpět do haly vřídla.
 • Desetiletí zanedbané mosty byly odborem rozvoje, investic a technickým v rekordním čase opraveny a zprovozněny.

Je potřeba zmínit, že při procházení volebního programu ODS za roky 2018–2022 se jim výraznou většinu podařilo splnit.

Piráti

V Karlových Varech kandidátkou Pirátů již prošli anebo procházejí osoby, které se průběžně zjevují na kandidátních listinách různých lokálních hnutí (Jandová Jana – STAN; Janů Josef – O co jim jde, Srdcem pro Vary; Kozáková Renata – Alternativa; Milan Rusev – O co jim jde, STAN). Hlásnou troubou tohoto hnutí byl Jindřich Čermák, který sám sebe označuje za politického analytika a který po dobytí pozice funkce „uvolněný radní pro Oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu „zmizel“ v útrobách vyhřáté kanceláře Karlovarského kraje.

 • Lídrem kandidátní listiny Pirátů byla zvolena Barbora Hradečná, která v minulých volbách ve svém předvolebním medailonku uváděla, že působila jako advokátní koncipientka. Bohužel v seznamu advokátních koncipientů uvedena není a na dotaz Česká advokátní komora uvedla, že nikoho tohoto jména v seznamu advokátních koncipientů neevidují. A tak tuto nepravdu obratem ze svého CV smazala. Stručně řečeno – voličům LHALA!
 • Dvojka na kandidátce Jindřich Čermák byl svědomitým členem tradiční politické strany ČSSD a za své stranické odhodlání získal v barvách ČSSD uplatnění na ministerstvu vnitra. Když v roce 2009 ukončil, nebo mu bylo ukončeno členství v ČSSD (tyto dva názory se rozcházejí) uchýlil se k hnutí O co jim jde. V roce 2010, 2012, 2014 neúspěšně kandidoval v komunálních a krajských volbách. Jindřich Čermák v roce 2016 také neúspěšně kandidoval v krajských volbách již za Českou pirátskou stranu, ale stále s členskou legitimací O co jim jde. Ve své urputnosti získat funkci pokračoval dále a tak v roce 2020 usedl na pozici uvolněného radního Karlovarského Kraje.

Karlovarští Piráti se v poslední době z veřejného prostoru vytratili. Redakce volební program Pirátů
dohledala.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Je české politické hnutí založené v první polovině roku 2015 poslanci Tomiem Okamurou a Radimem Fialou, kteří odešli po roztržce v poslaneckém klubu z hnutí Úsvit přímé demokracie. Hnutí prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za
základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země.

 • Opět jsme nedohledali volební program a je smutné, že další parlamentní strana se neobtěžovala volební program pro voliče zpracovat.
 • Do čela kandidátky SPD se postavila Eva Chromcová, pro kterou to bude první zkušenosti s komunální politikou.
 • O kandidátech SPD v Karlových Varech ale slyšet vůbec není, na rozdíl od jejich kolegů na centrální úrovni.
STAROSTOVÉ ANEZÁVISLÍ (STAN)

Jsou politickým hnutím, které ve svých programových dokumentech vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy, plně se hlásí k ideálům evropské otevřenosti, humanismu a mravnosti, čerpající z odkazu vzniku samostatného státu, založeného na rovnosti mužů, žen a příležitostí. Vyznáváme sekularizovaný stát, v němž platí svoboda vyznání, zároveň žádné náboženství ani církev nemá podíl na státní moci.

 • Kauza Dozimetr kolem Petra Hlubučka z hnutí STAN už se podle průzkumu agentury Phoenix Research projevila v preferencích strany před komunálními volbami. Podle průzkumu přišlo hnutí nejen v Praze za poslední měsíc téměř o polovinu svých voličů.
 • I hnutí STAN v Karlových Varech má mnoho politických přeběhlíků v čele s pány Masákem, Brožem a paní Gabanyiovou a dalšími bývalými členy hnutí ODA, kteří také v minulosti kandidovali za Alternativu a nyní STAN. Přesto jsme v jejich FB komunikaci našli z 30. 8. , tento text: “Jsme lidé bez politické minulosti,…”

Redakce dohledala pouze část volebního programu STAN, podle nás je program neúplný.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Je nejstarší politickou stranou u nás vznikla už v roce 1848 – jako již mnohokrát ve své dlouhé historii stojí na rozcestí…

 • Dlouhodobě úspěšná strana v Karlových Varech ztrácí jak voliče, tak své členy. Za posledních několik let odešlo z ČSSD v Karlových Varech až několik desítek členů.
 • Je smutné, že bývalá vládnoucí strana ČSSD nedokáže v Karlových Varech naplnit kandidátní listinu. Tímto způsobem se sama distancuje u voličů.
 • Sociální demokraty povede do komunálních voleb 2022 Marek Šír.

Redakce volební program České strany sociálně demokratická nedohledala.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
 • Kandidátem komunistů na primátora Karlových Varů je v komunálních volbách 2022 Miroslav Soural.
 • Pro toho půjde o třetí volby do zastupitelstva Karlových Varů. V letech 2018 a 2014 ovšem nebyl ve volbách úspěšný.
 • Komunisté v posledních komunálních volbách oslabili a může se stát, že se nyní do zastupitelstva neprobojují vůbec.

Redakce volební program Komunistické strany Čech a Moravy nedohledala.

PŘÍSAHA – obč.hn., strana a NK

Je politické hnutí založené roku 2021. Hlavním bodem programu je boj proti korupci. Zakladatelem a lídrem je bývalý policista Robert Šlachta. Veřejnosti je známý především pro svou pozici ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kterou vykonával v letech 2008 až 2016.

 • V letošních volbách poprvé kandiduje Přísaha s podporou strany Právo Respekt Odbor- nost (PRO). V Karlovarském kraji byly podány dvě kandidátky, a to v Karlových Varech a Oloví.
 • Do čela kandidátní listiny Přísaha v Karlových Varech hnutí postavilo ženu Renatu Donátovou.
 • Přísaha představila svůj volební program, s kterým chtějí její kandidáti v Karlových Varech začít. Kromě protikorupčních opatření je jedno z hlavních témata je zřízení veterinární kliniky.
Spojené síly
 • Na kandidátce Spojené síly v komunálních volbách 2022 v Karlových Varech najdou voliči především představitele hnutí Chcípl PES. V čele pak stojí Martin Prokop. Ten zkoušel kandidovat už v roce 2018 za ODS, ale neuspěl.

Redakce dohledala pouze bodový volebního programu Spojených sil, za nás je program neúplný.

Srdcem pro Vary

Lídrem kandidátní listiny je Josef Janů, bývalý radní Karlovarského kraje za Pirátskou stranu. V pozici lídra a kandidáta na hejtmana se Josef Janů v roce 2020 propadl až na třetí místo, a tak jeho dny v Pirátské
straně byly sečteny.

Na kandidátní listině je zakladatel hnutí SRDCEM PRO VARY pan Petr Ajšman, jehož politickou snahou původně bylo prosadit se v obci Toužim do zastupitelstva, kam v letech 2014 a v roce 2018 z předních pozic kandidoval, ale nebyl zvolen. V roce 2021 na základě rozhodnutí soudního exekutora byla vydána dražební vyhláška proti Petru Ajšmanovi v souvislosti s dluhem vůči České spořitelně na částku 6.337.025 Kč s příslušenstvím. Jeho dům v Toužimi byl vydražen druhým na kandidátce Vladimírem Valkounem. Možná, že i to byla pro Petra Ajšmana pohnutka, aby se přesunul kandidovat ze svého bydliště v Toužimi do Karlových Varů, kde je jeho minulost mnohým voličům neznámá.

 • O největší bramboračku a přeběhlíky těchto voleb se postaralo hnutí Srdcem PRO VARY. Posuďte sami. Jejich výrazné tváře Josef Janů, Milan Rusev, Jaroslav Fujdiar v roce 2012 kandidovali v krajských volbách za KOALICI PRO KARLOVARSKÝ KRAJ; v roce 2014 kandidovali v komunálních volbách za sdružení O CO JIM JDE + KDU-ČSL + PIRÁTI + ZELENÍ; v roce 2016 Jaroslav Fujdiar kandiduje v krajských volbách za ČESKOU PIRÁTSKOU STRANU; a v roce 2018 oba kandidují v komunálních volbách za O CO JIM JDE. Mezitím si Milan Rusev v průběhu odběhl do STAN.
 • Je zřejmé, že uvedeným pánům na volebních programech nezáleží

Redakce volební program Srdcem pro Vary bohužel nedohledala.

Trikolóra

Trikolóra hnutí občanů, zkráceně Trikolóra, je politické hnutí, které v červnu 2019 založil Václav Klaus mladší. Ten se koncem září 2019 stal jeho prvním předsedou, ale před volbami do parlamentu náhle ve funkci skončil.

Po sněmu Trikolora výrazně oslabila, díky hašteření mnoho příznivců odešlo. V současné době je předsedkyní Zuzana Majerová Zahradníková, která svůj poslanecký mandát v posledních volbách neobhájila.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře