Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce
Stavební povolení v Karlovarském kraji – V 1. pololetí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 132 stavebních povolení, což je o 48, tj. o 4,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 6,2 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k významnému nárůstu této hodnoty, a to téměř o polovinu (o 46,2 %).

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2022 vydáno celkem 44 178 stavebních povolení. Meziročně došlo k mírnému navýšení jejich počtu v polovině regionů ČR. Karlovarský kraj byl naopak jedním ze sedmi krajů, které zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku pokles, a to o 4,1 %.

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (8 501). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 6,8 % Jihočeský region následovaný krajem Moravskoslezským (nárůst o 5,9 %) a Olomouckým (5,7 %). 

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. pololetí roku 2022 celkem 1 132 stavebních povolení, což je o 48, tj. o 4,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku se tak náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (45,7 %) a stavby bytových budov (33,5 %).

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejvíce stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Karlovy Vary (461), naopak nejméně jich obdrželi obyvatelé okresu Sokolov (268). Ten, ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku, vykázal současně jako jediný nárůst celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 7,6 %. V okrese Karlovy Vary poklesl meziročně počet vydaných stavebních povolení o 4,4 %, v okrese Cheb dokonce o více než desetinu (o 10,2 %).

Nejvíce stavebních povolení na výstavbu bytových budov bylo vydáno tradičně v okrese Karlovy Vary (181), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na inženýrské stavby byl zaznamenán v okrese Cheb, a to 194.

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2022, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice celkem 269,0 mld. Kč, tj. ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku více než pětinový nárůst (o 20,7 %). Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve většině regionů ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu, téměř trojnásobnému, navýšení došlo v Královéhradeckém kraji (2,8 krát více, tj. o 176,3 %). Naopak nejvíce, o více než třetinu, se orientační hodnota staveb propadla meziročně  v Libereckém kraji (o 35,1 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina na nebytovou výstavbu (46,0 %), téměř třetina na stavby bytových budov (32,3 %) a více než pětina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou inženýrských staveb (21,7 %).

Celkově došlo ve sledovaném období v Karlovarském kraji k významnému nárůstu orientační hodnoty staveb, a to téměř o polovinu (o 46,2 %). Toto výrazné navýšení bylo ovlivněno zejména údaji za okres Cheb, který zaznamenal meziroční nárůst tohoto ukazatele dokonce o 164,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku doznala nárůst orientační hodnota staveb také v okrese Karlovy Vary (o 12,7 %), naopak v okrese Cheb poklesla jejich hodnota meziročně téměř o desetinu (o 9,8 %).

Významný meziroční nárůst o více než polovinu zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení, která dosáhla ve sledovaném období výše 5 502 tis. Kč. V mezikrajském srovnání tak obsadila průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu pátou nejvyšší hodnotu pomyslného žebříčku.

Naopak nejvyšší průměrnou hodnotu na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (21 258 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána v Jihočeském kraji, kde dosáhla její výše 2 809 tis. Kč.

Zdroj: ČSÚ, více informací z realitního trhu ZDE

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře